Healing Flower Organic Kit Comp 6

I lager.

1 210 SEK

Essenser vid känslor av rädsla och fruktan

NEGATIVA INDIKATIONER: Rädsla för det okända. Rädsla för att förlora kontrollen, ge efter för farliga impulser. Nervositet, blyghet och rädsla. Överdriven omsorg om andra. Skräckkänslor, panik.

POSITIV TRANSFORMATION: Grundtrygghet, ingen rädsla för det okända. Tillit till  en högre välvillig makt. Förmåga att möta situationer utan rädsla. Förmåga att skilja mellan jaget och andra. Mod, lugn och inre klarhet.

Förpackning glasflaska 10 ml. Detta kit för egenvårdskur innehåller essenserna Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red Chestnut, Rock Rose (5 flaskor a 10 ml).


Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!