0

Aconitum vid känslomässiga besvär

Homeopatmedlet ACONITUM NAP

STRESS

Chock är nyckelordet! Allmän rädsla för att hamna i ckocktillståmd är mycket stor och tillhör den starkaste rädslan av alla homeopatiska typbeskrivningar. Stor panik och rädsla för döden och att de ska dö denna minut. Stor chock av att se en olycka eller höra om någon de känner och dennes plötsliga död. Flashbacks är även möjliga men då bör man också överväga homeopatmedlet Opium. Enorma problem förknippade med rädslor som uppträder vid dåliga nyheter. Också ilska med ångest vid rädslor och tyst sorg. Men notera att Aconitum nap inte bör användas vid chock som utlösts av skada, utan då bör man se till Arnica.

PERSONLIGHET

Vitala, livskraftiga, extroverta, robusta människor som ändå är utomordentligt känsliga för mental chock, som till exempel vid att bli instängd i en hiss, eller när lamporna släcks i en tunnel, eller vid olyckor där man möter en svagare person som lider av stor chock. De agerar som om döden är nära förestående och rädslorna för döden är mycket starka. Stor rädsla för det mesta men normalt mycket sympatiska och vänliga människor.

VID TRAUMA OCH SJUKDOM

Klaustrofobi. Stark fobi från chock eller skräck, helt ur proportion till händelsen. Plötsliga intensiva besvär. Starka panik attacker, särskilt om de utlöses av en liknande händelse som den ursprungliga chocken. Ofta besvär med hjärtklappning.

Här kan du beställa Aconitum!