Healing Chakra Blend Hjärtchakra

I lager.

249 kr

HCB Hjärtchakra Organic Essential Oil

Chakran är områden av pulserande energi kring de områden där Caduceus negativa och positiva energi strömmar korsar varandras banor. Dessa chakran snurrar runt som hjul och avger energi utåt för att sedan dra till sig den igen. Varje chakra har förbindelse med en urkraft ett så kallat element. Caduceus är den urkraft som skapade människan och består av två magnetiska ormliknande energi strömmar, en negativ och en positiv - som där de korsar varandra skapar fem energi center på vissa områden på kroppen.

Hjärtchakrat kallas även för "anahata chakra". Det sitter i aurakroppen rakt ovanför hjärtat. Det har tolv röda lotusblad och bär luft- eller vindelementets blåsvarta sexuddiga stjärna.

Hjärtchakrat upptas av sympatiserande och harmonisk samexistens mellan kropp och själ och förknippas med hjärta och bröstkorg. Det representerar villkorslös kärlek, förlåtelse, empati och kärlek till Gud eller andlig och himmelsk kärlek. När hjärtchakrat är balanserat och starkt är det lätt att uttrycka kärlek till andra.

Hjärtchakrat tjänar som förbindelse mellan de andliga och de materiella världarna. Genom detta chakra kan vi möta andra människor på ett mer medkännande och villkorslöst sätt - med kärlek. Men denna kärlek är inte beroende av andra, det är inte stammens kärlek som i baschakrat eller den sexuella kärleken som i sakralchakrat - utan ett sätt att vara på. Det är något som varar och det är konstant, helt oberoende av yttre omständigheter och lika eteriskt som luft. Detta chakra kretsar kring frågor om förlåtelse och omtanke - villkorslös kärlek genom vilken vi accepterar varandra för att vi gör vårt bästa.

FÖR ÖPPET CHAKRA (energin är överaktiv) skapar tillstånd och behov av ägande, ställer villkor för kärlek, håller tillbaka känslor "för att straffa", överdramatiska sätt att vara på.

BLOCKERAT CHAKRA (energin rör sig dåligt eller inte alls) och skapar tillstånd av rädsla för att bli avvisad, älskar för mycket, känner sig ovärdig att ta emot kärlek och blir självömkande.

BALANSERAT CHAKRA (energin flödar som den ska och i rätt vibrations grad) och skapar tillstånd av medkännande, förmåga att älska villkorslöst, vårdande omsorg, strävan efter andliga upplevelser i kärlekslivet.

En person som är emotionellt omogen eller en människa med någon hjärtsjukdom eller andra besvär runt bröstkorgen kan ha nytta av att hela hjärtchakrat.

De ingående eteriska oljorna är helt ekologiska av YLANG YLANG, BERGAMOT, LAVENDER samt CYPRESS i en bas av mandel/kokos olja. Dessa används för utvärtes bruk att appliceras på huden för att stärka svagheter och korrigera obalanser i energin.

Förpackning flaska 10 ml roll-on. Allmänna doserings anvisningar medföljer leverans.