Bryonia

I lager.

249 kr

Traditionellt bruk och användning i homeopatisk beredning

Bryonias rot luktar och smakar bittert och är i sitt ursprung giftig (dock inte i homeopatisk beredning). Det homeopatiska medlet som prövades redan 1834 används främst mot åkommor med långsam utveckling och smärta vid minsta rörelse.

Vanligt namn är hundrova och den växer i centrala och södra Europa. Den färska roten hackas och stöts sedan till en massa av vilken det homeopatiska medlet bereds (vilken då blir helt giftfri och ofarlig att inta).

Bryonia används för att behandla hosta, influensa, besvärlig huvudvärk och andra akuta tillstånd som utvecklas långsamt med smärta vid minsta rörelse, torrhet och stor törst. Medlet är också bra mot inflammation i hinnor, leder, bröst och mage och ges mot artros och reumatism med värkande, varma och svullna leder.

Andra åkommor som kan lindras av detta medel är lunginflammation och pleurit (lungsäcksinflammation); förstoppning och kolik. Till symtomen hör "huggande" smärta, en tung känsla i ögonlocken, ymnig svettning och förträngning i svalget.

Även ammande kvinnor med svullna, hårda, ömma bröst kan bli hjälpta av detta medel. Människor som är sjuka och behöver Bryonia rör sig eller talar inte gärna och de känner sig lättretliga och trötta.

Symtomen lindras av vila; av tryck mot den angripna kroppsdelen. Medan symtomen förvärras av rörelse; av att böja sig framåt; av motion.

HOMEOPATISK KONSTITUTION

De som tillhör denna konstitution är i allmänhet mycket materialistiska, de ser livet som en kamp för ekonomisk trygghet och är ofta rädda för fattigdom (även om de är ekonomiskt framgångsrika). De är ofta kritiska, noggranna och pålitliga renlevnads människor. Men om deras materiella trygghet hotas blir de lättretliga, ångestfyllda och deprimerade.