Lycopodium

I lager.

249 kr

Traditionellt bruk och användning i homeopatisk beredning

Arabiska läkare använde denna städsegröna lummerväxt mot magbesvär och för att lösa upp njurstenar. På 1600-talet gavs det gula sporpulvret mot gikt och urinretention.

Vanligt namn är mattlummer och den växer i bergstrakter och skogar över hela norra halvklotet. Den beståndsdel som används för homeopatisk beredning är sporpulvret. Den blommande lummern plockas på sommaren och sporpulvret skakas ur och används till det homeopatiska medlet.

Lycopodium lindrar matsmältnings besvär (tex efter att ha ätit sent på kvällen); konstant illamående; kräkningar; glupande aptit följd av opasslighet efter att ha ätit en liten mängd mat; utspänd och uppsvälld mage med väderspänningar; förstoppning; blödande hemorrojder.

Till män ges Lycopodium mot förstorad prostata och rödaktig urin med sandigt  sediment orsakat av njursten. Det används också för att behandla ökad könsdrift med oförmåga att få eller behålla erektion.

De flesta åkommor som lindras av detta medel är koncentrerade till kroppens högra sida och åtföljs ofta av ett sug efter sötsaker. Lycopodium anses effektivt mot huvudvärk av neuralgi typ; halsont som förvärras av kall dryck; ihållande torrhosta; trötthet på grund av influensa; kroniskt trötthets syndrom; håravfall; psoriasis på händerna.

Även psykiska problem orsakade av osäkerhet som tex nervositet, ångest, otålighet, råddhågsenhet, rädsla för att vara ensam, sömnlöshet, att tala och skratta i sömnen, nattskräck och rädsla vid uppvaknandet -  brukar lindras av just Lycopodium.

Symtomen lindras av att lossa på kläderna; av rörelse; av kall luft; av varm mat och dryck; på natten. Men förvärras av åtsittande kläder; av för mycket mat; i kvalmiga rum; av att ligga på höger sida; mellan kl 4-8 och 16-20; på våren.

HOMEOPATISK KONSTITUTION

Eftersom människor med den här konstitutionen är ytterst osäkra kan de försköna sanningen för att stärka sin låga själv aktning. De motsätter sig förändringar eftersom nya utmaningar skrämmer dem. Trots att de  förefaller disciplinerade och samvetsgranna ger de lätt efter för en svaghet för sötsaker och de är sexuellt promiskuösa. Trots att de har en sällskaplig läggning undviker de nära relationer. De irriteras av svaghet och är intoleranta när det gäller sjukdom.

Lycopodium karaktären utstrålar lågmäld självbehärskning, stabilitet och inbjuder till respekt men döljer en stark känsla av otillräcklighet. De är ofta intellektuella, har ett konservativt synsätt och kan ha prestige fyllda yrken; som diplomater, direktörer, advokater och läkare.