Mineraler & Mineralkomplex

Det finns ett flertal mineraler som vi vet att kroppen inte klarar sig utan. Forskning visar på olika samband mellan brister av olika vitaminer och mineraler och negativa konsekvenser för kroppens välmående och funktioner. Vanliga mineraler i kosttillskott, är järn, magnesium, zink och selen men även kalium och kalcium. Dessa mineraler finns i kosttillskott just för att de kan vara svåra för olika personer att få i sig tillräckligt av naturligt. Järn är nödvändigt för att förse celler och vävnad med syre, medan magnesium behövs för ett normalt fungerande nervsystem och muskelfunktion. Zink är viktigt för hud och immunförsvar, precis som selen som är en antioxidant, och ger en god grund för kroppens immun- och antioxidantförsvar. Kalium hjälper till att reglera blodtrycket samtidigt som det bidrar till nervsystemets normala funktion. Det går inte helt att säga att någon av dem är viktigare än någon annan, eftersom de alla är otroligt viktiga på sitt sätt. Bäst mår kroppen när alla mineraler och vitaminer tillsammans utgör en god balans i kroppen.

OBS! Rekommenderat intag bör ej överskridas. Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. Förvaras oåtkomligt för små barn.