0

Ansvarsfullt jordbruk och hantering efter skörd

ODLARE

dōTERRA har ett globalt botaniskt nätverk där jordbrukare från över 40 länder ingår. Uppdraget att ta fram högkvalitativa essentiella oljor börjar med att dōTERRA försäkrar sig om att bara de bästa plantorna, växtmarkerna, utrustningen och villkoren för jordbruk används i produktions processen för oljorna. Genom att samverka med odlare och jordbrukare som har stor erfarenhet av lokala växter, klimat, vädermönster, vilken typ av frön och jord som ska användas, den bästa tiden att plantera, etc., kan dōTERRA få fram rena, verkningsfulla och säkra essentiella oljor. Att välja en genväg i processen med att odla, skörda och destillera resulterar i essentiella oljor med lägre kvalitet.

Det är därför dōTERRA förlitar sig på kunskapen och expertisen hos lokala jordbrukare. Den noggranna processen av att välja rätt plantor och skörda på rätt sätt gör att dōTERRA inte bara kan ta fram rena och verkningsfulla essentiella oljor, det ger också arbetstillfällen för lokala jordbrukare som annars kan bli utelämnade till ojusta löner eller dåliga arbetsförhållanden. När jordbrukare samverkar med dōTERRA får de rättvis betalning som ger möjligheten att fortsätta med sin verksamhet och försörja sin familj med en långsiktig, varaktig inkomst.

DESTILLATÖRER

Precis som plantering, odling och skörd är extremt viktiga och har en avgörande betydelse för produktions processen, är nästa steg destillering, nyckeln till att bevara den tydliga doften och de terapeutiska fördelarna med varje essentiell olja. dōTERRAs destillerare är noggranna med detaljerna, de har rätt utrustning och ett ansvar att bara ta fram det bästa. De spelar en viktig roll i produktions processen när det handlar om att bevara den känsliga och viktiga kemiska sammansättningen hos varje essentiell olja.

dōTERRA använder sig av två metoder när det gäller destillation, ångdestillation och utvinning, som har visat sig vara bäst när det gäller att ta fram rena, högkvalitativa essentiella oljor.

Ångdestillation: I denna känsliga, tidskrävande metod kokar man upp vatten som skapar ånga som passerar genom växtmaterialet. Sedan bär ångan de aromatiska beståndsdelarna från växten till ett uppsamlingsrör där ångan kyls ner och går tillbaka till vatten. Nu kan en ren, outblandad essentiell olja enkelt separeras från vattnet.

Utvinning: Brukar ofta benämnas kallpressning. Denna metod används enbart för att framställa dōTERRAs citrusoljor. Mekaniskt tryck pressar ur den essentiella oljan från skalet av citrusfrukten och vi får en ren och kraftfull citrusolja.

dōTERRA väljer att samverka med odlare och jordbrukare runt om i världen för att ta fram över 100 olika essentiella oljor. Genom partnerskap med yrkesmän som vet hur viktig produktions processen är, som aldrig tar enkla genvägar och som är överlåtna till att producera högkvalitativa essentiella oljor, gör att dōTERRA ständigt kan ge dig som kund produkter som är unika, rena och säkra att använda.

Vill du också vara med och utveckla och sprida kunskap om eteriska oljor!