Använd eteriska oljor på ett säkert sätt!

Eteriska oljor är starkt koncentrerade! Ett faktum som är lätt att inse då det fordras tusentals rosenblad för att framställa en enda droppe eterisk rosolja. Och den höga koncentrationen måste respekteras, liksom sättet man handskas med och använder essentiella oljor på. Följ alltid de instruktioner som ges så använder du oljorna säkert och effektivt! Eftersom oljorna är starka och koncentrerade kan de vara toxiska om de används fel, men om du bara handskas försiktigt med dem och följer säkerhets instruktionerna så blir de säkra och välgörande!

* Om du använder eterisk olja för oralt intag följ alltid säkerhets anvisningarna!

* Några eteriska oljor kan orsaka irritation om de appliceras outspädda på huden. Sådan användning rekommenderas därför enbart vid enstaka och specifika tillfällen (och då med noga utvalda oljor). Applicera för övrigt bara korrekt utspädda eteriska oljor på huden och följ recept och anvisningar noga och öka inte den mängd eterisk olja som anges i recepten.

* Vissa eteriska oljor - tex kryddoljor - kan orsaka hudirritationer hos personer med känslig hud. Och ibland kan man få hudrodnader och klåda av att använda sådana eller andra eteriska oljor. Skulle det inträffa kan man stryka lite baskräm eller basolja (som tex kokos- eller mandelolja) över det drabbade området och sedan lägga på ett fuktigt och svalt flanellomslag tills rodnaden eller klådan försvinner.

* Skulle du råka få en droppe eterisk olja i ögonen så späd ut oljan med en liten mängd basolja och sug upp den med en pappersnäsduk innan du sköljer ögonen med kallt vatten. Skulle det inträffa en allvarligare skada så uppsök en vårdcentral.

* Det finns några eteriska oljor (tex Bergamott och andra citrusoljor) som är fototoxiska. Det innebär att de kan missfärga huden i starkt solljus (även om de är utspädda). Man bör därför undvika att använda sådana oljor när huden är utsatt för direkt solsken.

* Står du under läkares vård kontakta alltid denne innan intag av eterisk olja för att säkerställa att ett användande av eterisk olja inte stör den pågående behandlingen och medicineringen.