0

Vad är essentiella oljor?

Essentiella oljor är naturliga aromatiska beståndsdelar som finns i frön, bark, stjälkar, rötter, blommor och andra delar av växter. De kan ha en underbar och kraftfull doft. När du njuter av doften från en ros, känner doften av lavendel i trädgården, eller doften från mynta har du upplevt de aromatiska egenskaperna från essentiella oljor. Essentiella oljor kan lyfta humöret, lugna känslor och tankar och skapa en kraftfull känslomässig respons. Men användningen av essentiella oljor sträcker sig långt mycket längre än till bara dofter.

Essentiella oljor har använts utöver historien i många kulturer för dess hälsofrämjande egenskaper. Dagens trender mot en mer helhetssyn kring sin egenhälsa och ett ökat antal vetenskapligt prövade alternativa behandlingsmetoder driver fram en återupptäckt av de grundläggande hälsofördelarna med essentiella oljor. Deras unika kemiska struktur gör att de ger specifika fördelar vid hudapplikation. Vissa oljor kan användas invärtes som en hjälp för att främja vitalitet och välmående.

Utvinningsmetoder

Essentiella oljor utvinns oftast via ångdestillation i vilken ånga under tryck cirkulerar genom växtmaterialet. Detta gör att oljan frigörs från plantan i ångan. När ångan kyls ner separeras vatten och olja och oljan samlas in i sin renaste form. För att säkerställa att oljan håller högsta kvalitet vad gäller kemisk sammansättning måste temperatur och tryck övervakas minutiöst. För lite värme och tryck gör att  den värdefulla oljan inte släpper från växten. För mycket kan skada en växts värdefulla kemiska sammansättning och förvanska dess kraftfullhet. 

Lika viktigt som den noga kontrollerade utvinningsprocessen är det ytterst noggranna urvalet av rätt växtarter och växtdelar som måste skördas vid den perfekta tidpunkten när dess essentiella oljors beståndsdelar är som mest koncentrerade. Allt detta krävs för att få fram högkvalitetstestade essentiella oljeextrakt. Denna komplicerade process är lika mycket en konstform som det är vetenskap och kräver erfarna odlare och destillatörer som arbetar tillsammans för att säkerställa en produkt av ojämförbar kvalitet.