Benämningen homeopati kommer från "homios" som betyder "samma" och "patos" som betyder sjukdom. Ett homeopatmedel framkallar samma symtom hos en frisk människa som den som har sjukdomen eller besvären. Så principen "lika botar lika" gäller!

 

Homeopatiska medel är giftfria och utan biverkningar!

Homeopatiska medel är helt ofarliga och biverkningsfria och har använts av människor världen över sedan flera hundra år tillbaka. Deras aktiva verkan bygger på våra metafysiska energier och påverkar känslor, sinnesstämningar och fysiska energisystem. Och hjälper oss att återfå balans och harmoni genom att stimulera vår egen förmåga till självläkning.

Syftet med homeopatisk terapi och egenvård är först och främst att vara ett stöd vid behandling av akuta och kroniska besvär genom att stärka kroppens immunförsvar och egen förmåga till naturlig läkning. Medlen går utmärkt att kombinera med andra mediciner och terapier och kan bara påverka besvären på ett positivt sätt genom att ge stöd åt våra egna metafysiska läkeresurser.