Vid känslor som beror på svek

Svek kan vara svårt att leva med och så många negativa känslor kan komma upp när vi tycker att vi har blivit svikna och lurade, som till exempel när vi fått veta att någon svikit vårt förtroende, oavsett om det är en tonåring som stulit vår hushålls kassa och spenderat den på droger, eller en affärspartner som varit inblandad i bedrägerier, eller en partner som haft en kärleksaffär med någon annan. Svek kan visa sig i vänskaps- och arbetsrelationer - som exempelvis när någon bryter ett förtroende eller går över huvudet på dig utan att prata med dig först - ja exemplen kan göras många.

Känslor kommer upp till ytan när du får reda på att någon har ljugit för dig i form av ilska, vrede, förnedring och besvikelse. Ett svek är alltid stressigt oavsett om det är en nära vän eller en arbetskamrat som bryter ditt förtroende - eftersom det kan innebära en förlust av en relation.

Det mest smärtsamma för många människor är att behöva justera sina "visioner" och se andra som de är, snarare än vem de skulle att de var (baserat på förväntningar om hur du skulle bete dig i deras ställe). Vi har alla en tendens att upprepa våra beteende mönster (både goda och dåliga). och det kan vara mycket svårt att komma tillrätta med det faktum att någon som har svikit dig en gång, kanske är kapabel att göra det igen. Det är viktigt att vara realistisk om framtiden - baserat på vad som hänt - utan att förvänta sig vare det värsta eller bästa. Den mest balanserande kraften för dig själv är dock som alltid att förlåta och låta den upplösta energin göra det möjligt för dig att gå vidare.

Men ibland gör svek så ont att det kan göra oss sjuka och förlagen nedan är tips på hur du kan hantera detta och skydda dig känslomässigt.

Bra att göra och tänka på!

* Tänk på att någon som svikit dig en gång kan vara kapabel att göra det igen. Så var medveten om detta i er fortsatta relation, de kan ljuga och svika dig igen, men det är i fortsättningen inget som kommer ge dig några känslomässiga besvär eftersom du nu vet att det kan hända.

* Titta på din egen roll i det som hänt utan att för den skull skylla på dig själv. Kände du att det inte var som det verkade men blundade för misstankar och ignorerade din magkänsla? Kan du härröra denna situation till en liknande händelse i ditt förflutna som du gömt undan och på det sättet orsakat en "blind fläck" för din egen del och på så sätt gjort dig sårbar?

* Fundera på utan att skylla på dig själv om du har ett uppträdande som gör att andra personer är mer benägna att ljuga för dig - snarare än att diskutera och vara ärlig med dig?

* Behöver du ändra på dina förväntningar på andra baserat på deras beteende och vilka de är snarare än vad du önskar att de skulle vara?

LÅT BLI! Att placera huvudet i sanden och hoppas på att problemet kommer att försvinna av sig själv!

TIPS PÅ HOMEOPATISKA ENERGIMEDEL

Följande tips på åtgärder är till för att hjälpa till med att balansera känslomässiga effekter av att har blivit utsatt för oväntat svek. De nämnda medlen används traditionellt med indikationer som stämmer med aktuellt ämne men man bör vara medveten om att terapi med energimedicin utgör ett högst individuellt och personligt vägval för att nå rätt behandling.

Aurum metallicum: Nedsättande svek särskilt kopplat till arbete och eventuellt med en ekonomisk förlust.

Natrium mur: Förräderi och svek med en känsla av förlust och smärta och med svårighet att uttrycka sin sorg.

Phosphoricum acid: Svek speciellt inom vänskap med besvikelse och chock och med känsla av att vara överkörd och förödmjukad.

Pulsatilla: Förräderi och svek med besvikelse och känsla av förlust. Känner sig ensam och ledsen och kan inte sluta gråta.

Staphysagria: Svek med förnedring. Känner sig rasande - men kan låtsas att ingenting är fel, men ilskan gör det svårt att sova på natten.

LÄMPLIG BLOMESSENS

Mullein (kungsljus): Hjälper oss att lyssna till vårt ine och utvecklar samvete och moralkänsla som hjälper oss inse vad som blev fel.

Honesty (judaspenningar): Hjälper oss att inse att andlig näring kan ha goda effekter på kroppen. Hjälper dem som skyller på att de inte har tid när det gäller att se till sina andliga behov.