0

Homeopatin har hjälpt många kvinnor i olika åldrar!

En kvinnas reproduktions cykel börjar då hon får sin första menstruation och slutar med klimakteriet då menstruationen upphör. Fysiska och psykiska problem/besvär förknippade med denna cykel beror i allmänhet på hormonell obalans. Vid behandling tar homeopatin inte bara hänsyn till specifika symtom, utan bedömer även livsstils faktorer som kosthållning och motion i syfte att återställa hormon balansen och förbättra det allmänna välbefinnandet.

Här några exempel på vanliga besvär;

SVAMP i slidans slemhinna har klåda och vita flytningar som främsta symtom och till orsakerna hör stress, överansträngning, hormonell obalans, graviditet och vissa kemiska läkemedel som tex antibiotika och p-piller.

PREMENSTRUELL SPÄNNING kallas en rad fysiska och psykiska symtom som tex uppsvälld mage, svullna bröst, oro, gråtmildhet och lättretlighet som drabbar många kvinnor 2-14 dagar före menstruation. PMS kan orsakas av många faktorer som stress, viktökning, överansträngning och hormonell obalans.

RIKLIG MENSTRUATION har man om man förlorar mer än 90 ml blod under en menstruationscykel (genomsnittet är ca 60 ml). Det kan bero på just hormonell obalans, stress, överansträngning eller på att klimakteriet närmar sig.

MENSTRUATIONS SMÄRTOR är vanliga hos tonåriga flickor och unga kvinnor. De försvinner ofta sedan kvinnan fött barn, även om många äldre kvinnor också känner obehag under menstruationen. Hos ett fåtal kvinnor är smärtan så svår att de blir illamående med kräkningar. Dessa smärtor kan bero på hormonell obalans och stress som förvärrar den.

KLIMAKTERIET inträffar vanligen i 45-55 års åldern med symtom som heta blodvallningar och svettningar, torrhet i slemhinnor och känslor av ångest vilka kan bli särskilt besvärliga om menstruationen upphör plötsligt (antingen naturligt eller på grund av att exvis äggstockarna opereras bort).

För att hitta rätt homeopatiskt medel som passar till individens besvär krävs vanligen en konsultation hos homeopat.

Vill du lära mer om homeopati och energimedicin för kvinnor? Se våra kurspaket!