Skapa tålmodigt goda tankar om dig själv

Hur du gör saker och ting i din vardag och hur du reagerar på händelser och situationer i ditt liv, det blir ett direkt resultat av ditt sätt att tänka på dig själv i dessa skeenden. Och beror på vilken tanke energi du väljer att bejaka mest.

Förväntar du dig mest negativa saker och händelser så blir det på det viset! Det beror alltså på vilka tankar och känslor du väljer att bejaka mest, förväntar du dig mestadels negativa saker så blir det helt enkelt så. Och tvärtom! 

Därför är det så viktigt att du tränar din förmåga att forma tankar efter vad du egentligen önskar dig. Det vill säga att du koncentrerar dina tankar dagligen på det du vill ha i ditt liv och inte tillåter dem att fladdra runt på allt annat som inte tillhör det du önskar dig.

Och eftersom de flesta av oss upplever kärleken som något vi vill ha i våra liv, så blir det första steget mot att skapa detta förhållande i manifestation att vi börjar med det i våra tankar. 

Fokusera alltid på det du känner att ditt hjärta önskar och tänk och känn att detta redan nu existerar och finns i ditt liv!

Att tänka och visualisera din egen önskan bekräftad med en stark känsla för att detta nu är din verklighet, oavsett om den skiljer sig från kollektivets etablerade och invanda tankesätt, det är en fantastisk förmåga som vi alla har.

Oavsett vad din omgivning säger och tycker om detta så har du denna fantastiska frihet och möjlighet inom dig själv! 

Men det kräver förstås en viss mental träning och ansträngning eftersom dessa tanke energier avviker från det vi under lång tid fått lära oss av den kollektiva tankesfären. Det är ju alltid lättare att rätta in sig i ledet och fortsätta tänka som vi fått lära oss sedan barnsben. Att förändra dessa invanda tanke energier kräver inledningsvis att du lär dig att bli mer observant på vad du egentligen tänker på. Detta för att kunna stämma om dina tankar mot de mål som du önskar och ge dem mer kraft till manifestation. Det vill säga i det här fallet låta den villkorslösa kärleken bli mer integrerad i ditt liv för att utveckla din helande förmåga.