Din inre kärleksfulla kraft

Kärleken är störst! Oavsett vilka fördelar ett egoistiskt och kärlekslöst liv eventuellt kan ha, så kvarstår det faktum att det inte går att leva ett utvecklande och självförverkligande liv, om man inte använder sig av sin medfödda och kärleksfulla kraft. Och fortsätta med att ha kontakt med sin själsliga identitet, vilken vi på många sätt avskiljs ifrån redan som barn, eftersom vi påverkas mycket från den inkarnerade fysiska värld vi lever i.

Det är viktigt under hela livet att vi har kontakt med vårt högre jag för att också kunna må bra fysiskt och psykiskt i vår pågående inkarnation. Och leva efter vad vårt ”hjärta” vill, det vill säga det vi vanligen kallar för vårt hjärta, men som egentligen är kontakten just med vårt högre jag, det vill säga vår egen själsliga identitet. 

Samspelet mellan båda dessa identiteter behövs för att vi ska utvecklas i den aktuella inkarnationen till förmån för vår själs nya kunskap och insikt på den långa resan till fullkomlighet med existensens syfte. Vi kan inte utveckla våra helande möjligheter om vi inte slösar med vår kärleksfulla förmåga, eftersom våra helande insikter kommer med ljuset från vår egen källa av villkorslös kärlek.

Det beror på att vår själ är förbindelsen med denna helande kraft och att göra något helt är att använda sig av sin själs kärleksfulla kontakt med källan. Den helande energin skapas med din vilja att göra gott!

Och samtidigt som du hjälper någon annan medmänniska med din goda vilja och förmåga, så utvecklar du dig själv till ett helare liv. Detta på grund av att allt livs syfte är att utvecklas med insikterna om existensens villkorslösa kärlek.

Ju mer gott du gör för dig själv i syfte att även göra det för andra, så stärks din förbindelse med denna ljusa energi. Ju mer du tänker på att göra gott och ju mer du omsätter detta i praktiken, desto starkare blir förbindelsen och möjligheten till nya helande insikter.

Det är därför det är så viktigt att verkligen göra detta medvetna val. Och som den levande människa och resande själ du är har du alla möjligheter till detta.

Den heliga och kärleksfulla kraften förser dig med alla insikter du behöver för att utveckla din förmåga att ge helande energi till dig själv och andra. Det vill säga om du själv verkligen vill, öppnar upp ditt medvetande och gör dig mottaglig för denna kärleksfulla kraft. 

Och det är egentligen en ganska enkel procedur även om det verkar stort och komplicerat. Varje människa har genom sin själ med sig förbindelsen till existensens kärleksfulla ljus.

Och ju mer du medvetet agerar och lever ditt inkarnerade liv i ljusets tecken, desto mer öppnar sig möjligheterna för dig till nya insikter. Den fria viljan är i detta sammanhang helig och blir nyckeln till din fortsatta utveckling till mer fullkomlighet med existensens syfte. 

Ett utdrag ur LJUSKODEN - läs mer och beställ här!