Kraft, mod och spontanitet - EBOK

I lager.

98 SEK

E-boken "Kraft, mod och spontanitet" handlar om blomessensen CHERRY PLUM

I denna bok bjuds läsare på en fascinerande resa genom energin av blomessensen CHERRY PLUM - en växt som symboliserar mod, tillit och inre styrka. Genom en kombination av inspirerande texter, övningar och reflektioner beskriver denna bok de djupa insikter och visdomar som CHERRY PLUMS´s energi har att erbjuda.

Från att hantera rädsla och ångest till att omfamna livets utmaningar med spontanitet och tillit, tar författaren läsare på en resa genom de olika aspekterna av CHERRY PLUM´s visdom. Genom att lära sig att släppa taget om kontrollen och följa sitt hjärta, upptäcker läsaren sin egen inre kraft och förmåga att skapa ett liv fyllt med mod och äventyr.

Denna bok är en inspirerande och upplysande bok som kommer vägleda dig på din egen personliga resa mot självförverkligande och inre frid. Låt dess budskap om kraft, mod och spontanitet blir din följeslagare och din källa till inspiration på vägen mot ett liv fyllt med äkta passion och glädje.

CHERRY PLUM´s huvudsakliga budskap kan sammanfattas i tre centrala teman; TILLIT, INRE STYRKA OCH BALANS.

1. Tillit! En av de främsta lärdomarna från CHERRY PLUM är att ha tillit till livets gång och den inre vägledningen. Genom att släppa taget om behovet av kontroll och istället lita på universum och din egen intuition, kan du navigera genom livets utmaningar med större lugn och tillförsikt.

2. Inre styrka! CHERRY PLUM visar även på vikten av mod och inre styrka. Trots att man kan känna rädsla eller ångest, kan man genom att omfamna sina känslor och stå fast vid sina värderingar och övertygelser, hitta den kraften inom sig själv som behövs för att övervinna hinder och utmaningar.

3. Balans! Ett annat viktigt budskap från CHERRY PLUM är betydelsen av att hitta balans i livet. Genom att integrera både ljusa och mörka sidor av sig själv och tillvaron kan man uppnå en djupare harmoni och frid. Att vara medveten om och acceptera både sina styrkor och svagheter är en viktig del av denna balans.

Antal sidor: 57

Författare: Pär Wahlström