Graphic Art

Visste du att de färger vi omger oss med under vår vardag påverkar oss mer än vi tror - vårt beteende och våra känslor?!

Många psykologer har genom tiderna studerat färger och dess betydelse för oss och har då kunnat konstatera att färger uppfattas olika av oss som de individer vi är, men skapar alltid någon forma av reaktion hos de flesta av oss. Det har dock varit svårare att exakt klargöra vilka kulörer som påverkar och får oss att känna eftersom det till viss del även beror på kultur, tid och plats. Men till trots att det råder delade meningar kring hur färger påverkar oss, så kan man enas om att de har stor betydelse och att de ofta styr och påverkar oss mer än vad vi tror.

Det vanligaste är att forskare i färglära placerar färguppfattningen i den så kallade limbiska hjärna, det vill säga del del av vår hjärna som är den mest ursprungliga. Det betyder att vår upplevelse av färger är starkt kopplad till våra känslor och till vårt undermedvetna,

Vi kan ofta ana att till exempel färgerna på väggarna i ett rum eller på inredningen gör något med oss, även om vi har svårt att sätta fingret exakt på vad det är. Många forskare påpekar också att vissa associationer som vi får av färger är kulturellt inlärda, medan andra faktiskt anses vara biologiska och bara finns där oavsett om vi vill det eller inte.

Allt detta betyder att färgpsykologin är värd att ta på största allvar eftersom den påverkar oss varje dag - hur vi mår, hur vi är mot andra och hur vi upplever omgivningen.

Graphic Art by Pär fokuserar på att skapa tavlor som på olika sätt ger oss positiv energi när vi vistas i rummet - både mentalt, emotionellt och andligt!

Varmt välkommen att se tavlorna tryckta på Canvas av hög kvalitet med inramningar i olika valbara alternativ och med signerade och begränsade upplagor.