Graphic Art

De färger som vi omger oss med under vår vardag påverkar oss, vårt beteende och våra känslor. Många psykologer har studerat färger och dess betydelse och har då kunnat konstatera att färger uppfattas olika och skapar någon form av reaktion hos de flesta människor. Det har dock varit svårt att exakt klargöra vad kulörer får oss att känna eftersom det till en viss del även beror på kultur, tid och plats. Men även om det råder delade meningar kring hur färger påverkar oss kan man enas om att de har stor betydelse och att de ofta styr oss mer än vad vi tror.

Det vanligaste är att forskare i färglära placerar färguppfattningen i den så kallade limbiska hjärnan, det vill säga den del av vår hjärna som är den mest ursprungliga. Det betyder att vår upplevelse av färger är starkt kopplad till känslor och det undermedvetna.

Vi kan ofta ana att till exempel färgerna på väggarna i ett rum eller på inredning gör något med oss, även om vi har svårt att sätta fingret exakt på vad det är. Forskarna påpekar också att vissa associationer som vi får av färger är kulturellt inlärda, medan andra faktiskt är biologiska och bara finns där, oavsett om vi vill det eller inte.

Allt detta betyder att färgpsykologin är värd att ta på största allvar. Den påverkar oss faktiskt varje dag – hur vi mår, hur vi är mot andra och oss själva!

Graphic Art by Pär fokuserar på att skapa tavlor som på olika sätt ger oss positiv energi när vi vistas i rummet - mentalt, emotionellt och andligt!