Blomessenser

Vilda växter måste besegra sin omgivning för att kunna överleva. Blomessensen utvinns ur växten när den blommar och är som allra mest livskraftig. Blomman överför sina hälsosamma egenskaper till vatten med hjälpa av solenergi (solmetoden). Om vi använder en essens som harmoniserar med våra känslor kan blommans energetiska egenskaper öka vår vitalitet och ge oss styrka och bättre förutsättningar att klara av vår vardag. Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID EGENVÅRD! Kontakta alltid läkare/terapeut om du är osäker på din diagnos. Sluta heller aldrig med pågående behandling och medicinering som du ordinerats av läkare eller terapeut, utan att först rådgivit med denne. Egenvård med blomessenser kan användas som ett stödjande komplement vid all sjukdoms behandling. Även profylaktiskt (dvs förebyggande) och medlen är helt giftfria och utan biverkningar.