Blomessenser en holistisk självhjälp

Den holistiska synen på hälsa, sjukdom och helande utgår från en uppfattning om livet som en fulländad enhet, där varje unik del står i total harmoni med helheten. Vi är alla på vår egen högst personliga resa genom livet och hälsan är en god kompass som talar om för oss var vi är. Varje negativt symtom - kroppsligt, andligt eller själsligt - har sitt specifika budskap som vi kan lära oss känna igen, godta och dra nytta av.

En sann helande process innebär att vi bejakar det gudomliga, det heliga i vårt väsen och litar på våra möjligheter till förändring, vilket blir ett sätt att återställa harmonin i medvetandet. Vilket blir användbart för den som vill utveckla sin personlighet och nå en djupare andlighet.

Det är dock inte så lätt att inordna dessa energi tillstånd i någon kategori. På samma sätt som den kände homeopaten Samuel Hahnemann i den klassiska homeopatin och många antroposofer och örtmedicinare efter honom insåg att den helande energin arbetar på ett djupare plan än bara på det rent fysiska. Den helande processen tar inte omvägen via kroppen utan verkar istället direkt på hela det känsliga energisystem som människan utgör.

Blomessensens helande energi struktur skiljer sig från västvärldens övriga sofistikerade terapimetoder på tre punkter;

1. Den andliga utgångspunkten för hälsa och sjukdom ligger bortom den enskilda individens gränser i ett universellt perspektiv. Det här synsättet har lett till en ny form av diagnostik som inte längre bara beaktar de fysiska symtomen, utan tar istället fasta på negativa känslor och själsliga störningar på samma sätt som homeopatin gör med dess temperament diagnostik.

2. Nytt och annorlunda är också de enkla, naturliga metoder som används för att utvinna de helande krafterna ur vilda växter och göra essenser av dem. Blomessenser baserar sig inte som inom homeopatin på likhets principen, utan verkar direkt helande och harmoniserande på människans energisystem, utan risk för överdosering, biverkningar eller kontraindikationer (dvs faran för att blomessensen ska stå i konflikt med någon annan behandling).

3. Eftersom terapi med blomessenser sålunda är helt ofarligt i ordets sannaste mening, är de tillgängliga för långt fler människor än vad som annars brukar vara fallet med alternativa mediciner. Det krävs varken medicinsk eller psykologisk utbildning, utan det som däremot är av godo är god iakttagelse förmåga, klarhet i tanken och framför allt empati och känslighet.

Böcker om blomessenser - KLICKA HÄR!

E-kurs på distans Blomessesens Helande Värld - KLICKA HÄR!