Påverkan från känslor av inre stress

Stress är en integrerad del av livet kan man säga! Men vi människor hanterar detta tillstånd på olika sätt under resans gång. Den presenterar den ständiga rörelse av ebb och flod i allas våra liv - både på gott och ont!

Därför är det viktigt att vi lär oss hur den tar plats i våra liv och hur vi kan använda den även till något positivt, snarare än att låta den bli ett negativt vanemönster som påverkar oss på ett sätt så vi inte mår bra. Stress på alla nivåer ska inte ses som bara något ont som måste elimineras, utan också som något vi kan använda för att lära oss mer om oss själva. 

Det mesta i terapi med energi medicin vill ge en bredare helhets syn på stress som visar de många former det kan ta både fysiskt, psykiskt, emotionellt och andligt. Och belysa förhållandet till att vara sjuk eller frisk, tillståndet av akuta eller kroniska besvär som påverkar oss dagligen eller som blir ett resultat av tillfälliga traumatiska händelser i våra liv.

Att arbeta med vardagens stress handlar om hur vi interagerar den med livet och hur vi väljer att se på den i alla våra relationer och i alla våra subjektiva upplevelser. Och lära oss vad som blir bra eller dåligt för just oss själva och hur vi kan balansera den i tillvaron så vi kan nyttja den att bli energi givande snarare än dränerande.

En god hälsa är ju mer än bara frånvaro av sjukdom! Den innebär en känsla av välbefinnande, att känna livslust, att vara i balans och harmoni med oss själva oavsett vad som händer omkring oss. Vilket mer konkret innebär att vi måste lära oss att hantera och balansera det vi upplever som negativ och positiv stress och öka vår förmåga till insikt om hur vi egentligen reagerar på inre och yttre stress i våra liv.

Alla är vi olika och reagerar på stressen på olika sätt beroende på våra personliga styrkor, svagheter och erfarenheter. Våra svagheter kan bli våra styrkor och största tillgångar när vi väljer att se dem på rätt sätt. När vi lär oss vilka signaler vår kropp reagerar med som till exempel med migrän/huvudvärk eller att vi får svårt att sova – kan vi lättare se att vi varit under press och stress och utifrån det förändra situationen.

Det är viktigt att vi reagerar och lyssnar till dessa rop på hjälp och inte ignorerar dem! Och på så sätt istället ser dem som en resurs för att bevara vår hälsa än som en olägenhet som som istället kan undergräva vår kraft och dyker upp när vi minst anar det.

Vi kan lära oss att se på våra besvär och symtom som en varnings signal om att det kan finnas en viss stress eller spänningar i våra liv, som behöver ses över och balanseras upp. Och se vilka valmöjligheter vi har till hälsosam förändring, vad det är som påverkar oss negativt och hur vi kan begränsa eller helt ta bort det som stör vårt välmående. Och i förekommande fall ge oss själva det mentala, emotionella och andliga stöd vi behöver för att välja en annan eller ny väg till bättre hälsa.

Inom den här terapiformen bryr vi oss egentligen inte så mycket om vilken etikett vi sätter på begreppet sjukdom, utan är mer intresserade av hur varje individ upplever sin situation och hur stressen eller spänningen lett fram till symtom och sjukdom.

Det finns till exempel inte två personer som har exakt samma besvär, inte samma symtom och inte heller samma upplevelser av påfrestningar, även om det till synes kan se ut som om de lider av samma besvär.

Om till exempel en person utvecklar problem efter att ha upplevt känslomässig stress av att ha blivit sviken av en vän, kan en annan person utveckla samma problem efter en fysisk stress av att ha blivit nedkyld av vistelse i kallt väder.

Det är vår förhoppning att du med denna terapi ska lära dig identifiera områden i ditt liv där du kan hjälpa dig själv på ett milt och effektivt sätt. Där du på ett enkelt, tryggt och snabbt sätt kan förändra dig själv eller kanske hjälpa någon annan medmänniska till en bättre tillvaro och även se när situationen bör kompletteras med annan professionell rådgivning. Och se när egenvård kanske inte är lämpligt på grund av besvärens komplexitet och se när det är bättre med en konsultation av en utomstående terapeut som har/får och kan ge dig ett annat perspektiv på din situation.

Målet är att skapa en tanke modell som gör det lättare att förstå vilken påverkan stressen har på hela människan och inte bara på ett lokalt och tillfälligt sätt. Så att du kan identifiera dina egna eller andras reaktioner på den och istället börja bygga en sund relation till detta spännings tillstånd i din vardag. Och kunna nyttja detta som en positiv kraft till välmående förändring i ditt liv!

Ett utdrag från boken VÄLMÅENDE FÖR KROPP & SJÄL - läs mer och beställ här!