VÄLMÅENDE för kropp & själ - EBOK

  • 198 SEK

Välkommen till homeopatins och blomessensens helande värld! En inspirerande och kunskaps givande bok på 264 sidor som kan vägleda dig till en bättre hälsa utan

I lager.
Dela

Välkommen till homeopatins och blomessensens helande värld! En inspirerande och kunskaps givande bok på 264 sidor som kan vägleda dig till en bättre hälsa utan risk för obehagliga biverkningar!

Det vi kallar för homeopatisk terapi bygger på principer som utgår ifrån  att helheten är mer än de ingående delarna tillsammans och är en holistisk syn på vad som kan kallas för hälsa. Och den inriktar sig på att stärka den känslomässiga, mentala och andliga livskraften hos en människa och därigenom komplettera eller uppväga det rent "kroppsliga och fysiska" synsätt som den moderna medicinen ofta står för.

Energi är den livgivande kraften i allt! Den kallas ofta för subtil eftersom den vanligen inte kan upplevas konkret, trots att den är själva substansen bakom alltings yttre form. Våra tankar och dess mönster av dem är ren energi som påverkar oss både negativt och positivt, beroende på hur vi medvetet eller omedvetet använder oss av dem.

Vår andliga energi kan sägas beteckna vår själs högre aspekt som är transcendent med det vi ibland kallar för den gudomliga gnistan! Anden är den medvetande princip som finns i varje levande varelse och är ett uttryck för själens längtan efter helhet och harmoni!

Tankar och känslor som stressar! Ditt känslomässiga mående påverkar hela dig till kropp och själ! En god hälsa är ju mer än bara frånvaro av sjukdom!

Stress är en integrerad del av livet kan man säga! Men vi människor hanterar detta tillstånd på så olika sätt under resans gång. Den presenterar den ständiga rörelsen av ebb och flod i allas våra liv, både på gott och ont! Därför är det viktigt att vi lär oss hur den tar plats i våra liv och hur vi kan använda den till något positivt, snarare än att låta den bli ett negativt vanemönster som påverkar oss på ett sätt så vi inte mår bra.

Men stress på alla nivåer ska inte ses som bara något ont som måste elimineras, utan även som något vi kan använda för att lära oss mer om oss själva!

Att arbeta med vardagens stress handlar om hur vi interagerar den med livet och hur vi väljer att se på den i alla våra relationer och i alla upplevelser. Och lära oss vad som blir bra eller dåligt för just oss själva och hur vi kan balansera den i tillvaron så vi kan nyttja den att bli energi givande snarare än dränerande.

En god hälsa är ju mer än bara frånvaro av sjukdom! Den innebär en känsla av välbefinnande, att känna livslust, att vara i balans och harmoni med sig själv oavsett vad som händer omkring oss. Vilket innebär att vi måste lära oss att hantera och balansera det vi upplever som negativ och positiv stress och öka vår förmåga till insikt hur vi egentligen reagerar på inre och yttre stress i våra liv.

Alla är vi olika och reagerar på stressen på olika sätt beroende på våra personliga styrkor, svagheter och erfarenheter. Våra svagheter kan bli våra styrkor och största tillgångar när vi väljer att se på dem på rätt sätt. När vi lär oss vilka signaler vår kropp reagerar med, som tex migrän/huvudvärk eller att vi får svårt att sova, kan vi lättare se att vi varit under press och stress och utifrån det förändra situationen.

Det är viktigt att vi reagerar och lyssnar till dessa rop på hjälp och inte ignorerar dem! Och på så sätt istället kan se dem som en resurs för att bevara vår hälsa, än som en olägenhet som istället kan undergräva vår kraft när vi minst anar det!

Vi kan lära oss att se på sjukdom som en varnings signal om att det kan finnas en viss stress (eller spänningar i våra liv), som behöver ses över och/eller balanseras upp. Och se vilka valmöjligheter vi har till hälsosam förändring, vad det är som påverkar oss negativt och hur vi kan skära ner på eller helt ta bort det som "stör" vårt välmående. Och i förekommande fall ge oss själva det mentala, emotionella och andliga stöd vi behöver för att välja en annan eller ny väg till bättre hälsa.

Författare: Pär Wahlström

Finns även som inbunden pappersbok som beställes direkt från tryckeriet - KLICKA HÄR!