Homeopatin har hjälpt många kvinnor i olika åldrar!


En kvinnas reproduktions cykel börjar då hon får sin första menstruation och slutar med klimakteriet då menstruationen upphör. Fysiska och psykiska problem/besvär förknippade med denna cykel beror i allmänhet på hormonell obalans. Vid behandling tar homeopatin inte bara hänsyn till specifika symtom, utan bedömer även livsstils faktorer som kosthållning och motion i syfte att återställa hormon balansen och förbättra det allmänna välbefinnandet.

 

För att hitta rätt homeopatiskt medel som passar till individens besvär krävs vanligen en konsultation hos homeopat.

Vill du lära mer om homeopati och energimedicin för kvinnor? Se våra kurspaket!