Essentiella oljor har egenskaper som befrämjar välmående!

År 2008 samlades en grupp med hälsovårdspersonal och företagare som hade samma vision; Att dela den inneboende kraften i rena essentiella oljor med världen. De visste alla att essentiella oljor är vår planets gåva till mänskligheten, förutsatt att de utvinns på korrekt sätt i optimala regioner och testas grundligt för att säkerställa att de är av högsta renhetsgrad och maximalt kraftfulla. Gruppen bildade ett företag och gav det namnet dōTERRA som härstammar från latinet och betyder "gåvor från jorden". Med denna gåva följer ett stort ansvar för att respektera varje elements kraft, varje odlares expertkunskaper och potentialen som finns i varje samhälle som bidrar. 

 Genom Co-Impact Sourcing™ fokuserar dōTERRA på att upprätthålla den högsta nivån av renhet och hållbarhet när man samarbetar med lokala odlare världen över. Denna unika modell implementerar långsiktiga partnerskap med leverantörer där bägge parter gynnas. Växterna och odlingsmiljöerna övervakas av kunniga jordbrukare på landsbygden. dōTERRA å sin sida erbjuder jobb med rättvisa löner. Resultatet blir att de lokala ekonomierna stärks och att leverantörskedjorna blir både sundare och stabilare. 

 Varje essentiell olja från dōTERRA genomgår strikta CPTG Certified Pure Tested Grade™-tester som stöder sig på de senaste framstegen inom forskning och testmetoder för essentiella oljor. dōTERRA drar fördel av den ständigt ökande kunskapen och expertisen via ett vetenskapligt råd som består av globala rådgivare inom kemi, mikrobiologi, botanik, forskningsvetenskap, fysiologi och näringsvetenskap. 

 Allt sedan dōTERRA grundades har oberoende Wellness Advocates delat de livsförbättrande fördelarna hos dōTERRA´s essentiella CPTG™-oljor med miljoner av kunder runtom i världen. 

 dōTERRA har utvecklats till ett globalt, integrativt företag inom hälsa och välbefinnande och är ett av världens största företag inom essentiella oljor.* Genom att bilda partnerskap med respekterad, professionell medicinsk personal och världskända forskningspartners revolutionerar dōTERRA hälsovården genom att sammanföra medicinsk personal från skolmedicinen med alternativa metoder för att främja individens välbefinnande. 

 För att säkerställa att dōTERRA aldrig glömmer hur värdefull denna gåva är erbjuder dōTERRA Healing Hands Foundation™, som är en registrerad välgörenhetsorganisation i USA, resurser och verktyg som globala inköpsorganisationer och välgörenhetsorganisationer kan använda för att främja självhushållning, hälsovård, utbildning, hygien och för att bekämpa människohandel.