Känslor orsakade av blyghet och försagdhet

De flesta människor ogillar att känna sig blyga och bli utsatta för andra människors uppmärksamhet (särskilt om det handlar om att ha gjort något dumt och felaktigt i allmänhet). Pinsamma situationer kan få oss att rodna och sedan göra att vi blir "svettiga" så snart vi tänker på dem. Men de kan också vara "lustiga" om vi kan se på dem med positiv distans!

Vissa människor är naturligt blyga och försagda. De kan inte stå ut med att bli generade och hatar tanken på att andra kan skratta åt dem. De finner sociala situationer svåra och är ofta nervösa på sammankomster och fester, där de känner sig obekväma och rädda för att hamna i situationer där de riskerar bli förlöjligade.

Bra att göra och tänka på!

* Kom ihåg att ingen "dör" av förlägenhet även om det kan kännas så ibland.

* Undvik människor som är ovänliga och agerar på ett sätt som går ut på att genera dig i sociala situationer. Detta kan vi också kalla för en form av mobbning och är inget du ska behöva stå ut med.

* Våga konfrontera dig med människor som du tycker gör livet svårare för dig och som du tycker generar dig inför andra. Berätta för dem hur deras beteende påverkar dig och be dem sluta.

* Berätta pinsamma historier du varit med om för någon god vän och tillåt dig att skratta över dem tillsammans (men inte åt dig själv som person).

ATT LÅTA BLI

* Låt bli att tänka på pinsamma situationer du varit med om! Utan påminn dig själv om att detta nu har glömts av alla inblandade eftersom det inte var viktigt för någon av dem. Du duger som du är i alla lägen och situationer!

HOMEOPATISKA ENERGIMEDEL

Ambrea gris: Alltid varit blyg och ängslig och blir lätt generad i sociala situationer. Har lätt för att rodna kraftigt. Och känner sig "fruktansvärd" efteråt.

Barium carb: Blyg och känslig. Hatar att bli retad och på grund av att tankarna håller sig fast vid detta så blir utfallet ofta att man utsätts för detta.

Pulsatilla: Blyg, känslig och blir lätt generad. Rodnar lätt och känner sig gärna som ett "offer".

Sulfur: Tenderar att säga saker utan att ta hänsyn till andra och därmed "trampa i klaveret" och mår dåligt efteråt över vad de sagt eller gjort. En slags eftertänksam blyghet.

LÄMPLIG BLOMESSENS

Bush Gardenia (buskgardenia): Skapar förmåga att förhålla sig mer sunt och bättre till sina känslor av blyghet. Förnyad intimitet och förbättrad integritet.

Evening Primrose (jättenattljus): Helar tidigare känslomässig smärta av blyghet som även kan ha sitt ursprung från barndomen. Mottaglig för känslomässig närhet och öppen för att läka emotionell smärta. Förmåga att känna värme och respekt inför sig själv i sällskap av andra personer, tvåsamt eller i mindre respektive större grupper.