Känslor vid och av ensamhet

Ensamhet kan sägas vara en slags "känslomässig" öken! Det finns ingen färg i den personens liv och deras vardag präglas mer av drömmar och fantasier om hur de vill att det ska vara, än av verkliga relationer med andra människor. Det är en stor påfrestning att behöva uthärda känslor av ensamhet och att ingen bryr sig om du skulle försvinna från jordens yta.

Alla känner vi oss ensamma ibland. Tonåren kan kännas ensam eftersom ingen förstår en, liksom ålderdomen kan bli ensam efter att en partner gått bort. De som är funktions hindrade kan tvingas utstå stor ensamhet eftersom omgivningen inte tycker att de passar in i samhället, liksom en ensamstående mamma med två barn kan känna sig mycket ensam med ansvaret för sin familj. Eller när vi befinner oss på en geografisk plats där vi aldrig tidigare varit och där vi inte känner någon, eller talar språket, är obekant med maten och omgiven av främlingar.

Men kroniskt ensamma människor har ofta känslor av att de inte räknas, att de inte har någon plats, att folk inte gillar dem, att ingen värderar dem etc. De längtar efter en känsla av tillhörighet med någon, men deras armod kan driva dem bort från andra människor. Kanske de utstrålar en ilska som kommer av dessa negativa känslor av ensamhet, eller känslor och attityder av avvisande och isolation som gör det svårt att nå dem och bryta isoleringen.

Barn kan känna sig försummade hemma eftersom deras föräldrar är upptagna med att arbeta, ta hand om yngre barn eller inte kan visa tillgivenhet.

I vuxen ålder kan ensamheten vara som en fälla i vilken vi faller i och som det sedan kan vara svårt att ta sig ur. Det kan leda till depression (eller vara ett symtom på depression). Har man haft längre problem med ensamhet är det bra att söka professionell hjälp som stöd för att hitta nya vägar som gör livet lättare.

Men alla problem har som bekant även andra sidor! Den positiva sidan av ensamhet är att vi kan nå delar av oss själva som vi normalt skulle missa när vi distraheras av arbete, vänner, familj och andra aktiviteter. Tid som vi väljer att spendera ensamma med oss själva ger oss möjlighet att bara vara med våra tankar och känslor, något som kan ge oss mer upplysning om oss själva och sporra oss att kanske hantera något vi upplever som svårt - på ett annorlunda och positivt sätt.

Bra att göra och tänka på!

* Utforska din inre ensamhet! Ta reda på var den kommer ifrån - en eländig barndom, eller är det en sorg eller förlust som är orsaken. Kanske en händelse som att flytta ofrivilligt från någon bostad eller bli förälder för första gången (som kan kännas ensamt med det nya ansvar som uppstår med den nya familjen). Särskilt om du inte har ett nätverk av vänner eller släktingar som kan hjälpa dig.

* Bekräfta för dig själv de gånger du känt dig riktigt ensam. Tillåt dig att vältra dig i självömkan och verkligen känna din ensamhet, utan att vara självkritisk. För en kort tid så du kan se vad det är som orsakar dessa känslor i grunden.

* Försök att hitta din väg ut ur öknen! Men tänk på att det ofta tar sin tid och att det inte alltid är eller behöver vara så lätt, utan tillåt dig att ta steg för steg, det viktigaste är att du gör något som känns bra för dig.

* Gör något positivt varje dag som kommer få dig alltmer utanför dina väggar och i kontakt med andra människor.

* Ha en konversation med någon varje dag i fysisk närvaro, eller om det inte fungerar via telefon eller annan media.

* Fundera ut vad det är du tycker dig sakna i ditt liv och var kreativ om möjliga lösningar för att ändra på det.

* Går ut för att vara med i någon förening (det spelar vad det är bara du är bland människor). Du kanske känner dig ensam i början (det är naturligt att man gör så bland främlingar), men du kommer må bättre av att bara ha vågat och förmodligen hittar du människor som vill göra din bekantskap och lära känna dig. Och så rullar det på mot förändring!

* Skaffa dig ett husdjur, en hund eller katt om du är hemma hela dagen. Eller om du inte tycker dig ha råd med det, erbjud dina grannar att gå ut med deras hund när de är på jobb, det finns många husdjur som behöver lite sällskap medan husse/matte arbetar eller studerar.

ATT LÅTA BLI

* Att gömma dig! Utan se till att någon/några vet att du är där och finns till! Och sluta inte med att söka gemenskap med andra människor!

HOMEOPATISKA ENERGIMEDEL

Använd följande medel om indikationerna stämmer. Om dina känslor av ensamhet är djupa och mörka kommer det också att vara till hjälp med samtal med någon terapeut eller kurator.

Aurum met: Känner sig ensam och förtvivlad. Oftast efter en förlust eller serie av förluster.

Ignatia: Känner sig ensam och försummad. Känner sig bättre av att gråta. Personen har lidit brist på uppmärksamhet och tillgivenhet.

Pulsatilla: Känner sig ensam och i stort behov av sällskap. Gråtmild vid minsta uppmärksamhet från någon medmänniska som vill lyssna och hjälpa till.

LÄMPLIG BLOMESSENS

Chikory (cikoria): Hjälper till att övervinna känslor av ensamhet och att självständigt kunna ge näring till sitt känsloliv.

Dampiera: Verkar avslappnande på alla sätt. Hjälper dig att oroa dig mindre för småsaker och att känna dig tryggare under föränderliga och/eller ovana omständigheter. Ger perspektiv, avspändhet och otvungenhet. En yttre och inre öppenhet för bekantskaper i livet.