Blomessens Komplex

Terapi med blomessenser behandlar dig - inte problemet! De står för ett holistiskt synsätt och en av de viktigaste principerna inom den holistiska terapin är att lämna utrymme för din förmåga till självläkning. Terapi med blomessenser underlättar balanserandet av energin från olika besvär genom att hjälpa till med att lösa upp blockeringar som hindrar dig från att nå själslig, andlig och kroppslig hälsa. De ökar din livskraft och motståndskraft genom att hjälpa dig att vara dig själv och kunna nyttja dina unika möjligheter till att nå hälsa, lycka och förverkligande.