dōTERRA Essential Oil Blends

dōTERRAs essentiella oljeblandningar är patenterade sammansättningar som används målinriktat för att öka välbefinnandet. De representerar den förenade visdom som är ett resultat av många års bruk av essentiella oljors historiska användningsområden kombinerat med validering av ett ökande antal forskningsprojekt och vetenskapliga studier. Genom att dra nytta av växternas inneboende, levande energier balanseras varje sammansättning synergistiskt för att förstärka produktens kraftfullhet och fördelar. Deras oljeblandningar innehåller endast essentiella CPTG Certified Pure Tested Grade™-oljor.