Du skapar ditt liv med dina tankar och känslor - EBOK

  • 298 SEK

Detta är boken på mer än 520 sidor som öppnar dina ögon för den stora outtömliga potential som vilar inom dig!DU SKAPAR DITT LIV MED DINA TANKAR OCH KÄNSLOR - ä

I lager.
Dela

Detta är boken på mer än 520 sidor som öppnar dina ögon för den stora outtömliga potential som vilar inom dig!

DU SKAPAR DITT LIV MED DINA TANKAR OCH KÄNSLOR - är en bok som öppnar upp en värld av möjligheter och potential genom att visa dig kraften som finns inom dig! Med dina tankar och känslor som verktyg kan du forma och påverka din framtid på ett sätt som är både positivt och inspirerande. Boken är en guide till att bli medveten om dina tankemönster och känslor för att skapa ett liv i harmoni och uppnå dina innersta drömmar och mål.

Varje sida i boken påminner dig om att du har makten att skapa din verklighet! Genom att välja positiva tankar och känslor kan du attrahera det du önskar in i ditt liv och bana vägen mot framgång och lycka. Boken ger dig verktyg och övningar som hjälper dig att omsätta dina tankar och känslor i konkreta handlingar för att nå dina mål.

Dina tankar är som frön som du sår i den oändliga trädgården av möjligheter! Med varje positiv tanke planterar du ett frö som kan växa och blomstra till framgång och glädje. Boken lär dig att vara medveten om dina tankar och att aktivt välja att fokusera på de som gynnar ditt välbefinnande och din positiva framtid.

Dina känslor är en kraftfull drivkraft bakom dina handlingar och resultat. Boken hjälper dig att förstå att dina känslor är en vägledning till att skapa det liv du längtar efter. Genom att vara medveten om dina känslor och välja att känna glädje, kärlek och tacksamhet kan du locka till dig mer av dessa positiva energier och skapa en spiraleffekt av lycka och framgång.

Bokens budskap är tydligt! Du är inte en passiv åskådare i ditt eget liv, utan en medskapare av din verklighet. Genom att bli medveten om dina tankar och känslor kan du ta kontroll över ditt liv och forma det på ett sätt som är i linje med dina djupaste önskningar och värderingar. Boken ger dig verktyg för att frigöra blockeringar och begränsande tankemönster som hindrar dig från att nå din fulla potential.

Förändring börjar inifrån och boken hjälper dig att skapa en inre förändring som speglar sig i ditt yttre liv. Genom att arbeta med dina tankar och känslor kan du bryta gamla mönster, öppna upp för nya möjligheter och skapa en framtid fylld av glädje, framgång och meningsfullhet.

DU SKAPAR DITT LIV MED DINA TANKAR OCH KÄNSLOR - är en inspirerande och positiv bok som lyfter fram din egen förmåga att forma ditt öde. Den visar dig att du har makten att skapa det liv du drömmer om genom att medvetet välja positiva tankar och känslor. Boken är en guide till att bli en medveten medskapare av din verklighet och skapa harmoni och framgång i alla aspekter av ditt liv. Låt den vägleda dig på resan mot att uppnå dina drömmar och leva ett liv i harmoni och uppfyllelse.

Antal sidor 520

Författare: Pär Wahlström