Att skriva ner sina känslor som en personlig bikt

Att sätta ord på och ge uttryck för sina känslomässiga trauman ger som oftast ett positivt lyft för ditt välmående (inklusive för ditt immunförsvar). Och detta bara genom att skriva ner vad du känner!

Man kan säga att skriva om det är en form för privat och personlig bikt. Det är ett sätt att erkänna våra djupare känslor för oss själva - att anförtro våra inre sanningar för oss själva - för att mer konkret engagera oss i vårt eget helande.

Även om denna metod inte fungerar för alla att sätta ord på upprörande upplevelser (tidigare eller nuvarande) så har det för många människor flera djupgående psykologiska och fysiska fördelar. Och är verkligen värt att försöka med eftersom det är något du kan göra när som helst och var som helst.

Nyckeln till att göra det framgångsrikt är att "låta allt hänga ut" och att låta känslorna komma upp till ytan utan att hämma dem. Många människor undviker att göra detta eftersom de tror att de kommer må dåligt och/eller till och med göra det värre än det redan är. Visst kan det ibland bli så eftersom vi ger de här känslorna mer fokus, men det är bara tillfälligt och de känslor av frid och upplösning som följer med detta kommer göra det värt mödan.

Vissa människor tycker om att föra dagbok eller någon form av journal där de skriver in det dagliga förloppet i sina liv, vad de gjorde, vad de såg och hur de upplevde det. Även om detta kan vara intressant så ger det dock inte automatiskt någon öppning till självläkning, men med hjälp av en dagbok kan man lättare förstå och komma tillrätta med känslomässiga trauman. och se vad det behövs för strategi för att kunna hantera dem på ett helande sätt.

Använd följande förslag för att hjälpa till med detta:

* Gör plats för dig själv i ett tyst rum där du inte blir avbruten.
* Skriv en halvtimme (eller mer om du vill) i minst 4 dagar i rad.
* Oroa dig inte om din handstil, grammatik, stavning eller mening.
* Skriv om dina djupaste känslor som du hållit för dig själv.
* Låt dem bara rinna ur dig utan att på något sätt censurera dem.

Du kommer att finna att när du skriver om dina känslor så kommer de upp till ytan och det är viktigt att du låter dem få göra det.

Fördelarna med att göra denna övning är att du kommer att komma tillrätta med svåra upplevelser genom att du kan göra alla typer av kopplingar mellan gamla känslor och aktuella problem. Du kommer få mer insikter om dig själv och andra, ditt immunförsvar och nervsystem kommer att stärkas och du kommer så småningom att kunna förlåta dig själv och/eller andra för negativa och kanske sårande beteenden. Genom att göra upp med gamla och kanske oavslutade händelser kommer du att kunna sätta dessa problem i ett bredare och mer balanserat perspektiv.

Detta fungerar alltså mer som en personlig bekännelse men med den extra bonusen att du ger acceptans och förlåtelse till dig själv på dina egna villkor!

Om du inkluderar även de små detaljerna som beskriver vad du tänkte och vad du kände, vad du önskade att du hade sagt och gjort och så vidare. När du sedan läser vad du skrivit kommer du få ett helt annat perspektiv på situationen. Och du kommer förmodligen att se andra viktiga kopplingar till andra händelser i ditt liv. Eller få uppleva oväntade känslor som du inte tidigare kopplat till denna situation - till exempel för en känsla av förlust och sorg under ilska och självrättfärdighet efter en vän som svikit dig. Denna övning gör att du kan komma åt dina djupare känslor och bättre förstå hur en erfarenhet påverkat dig. Vilket bättre kommer vägleda dig till rätt val av åtgärd.

Eller så kan du göra detta till en mer specifik övning genom att skriva ett brev till en eller flera personer som är inblandade i en stressande situation, men naturligtvis ett brev som du aldrig kommer att skicka och som förvaras så att ingen obehörig kommer åt att läsa det/dem.

Och här gäller som tidigare sagts att skriva ner tankar och känslor utan att censurera dem och låta din beskrivning verkligen ge uttryck för dina känslor (även om det känns obehagligt). Det kommer hjälpa dig att lösa upp blockerade känslor så att du inte går omkring och bär på dem inom dig - där de kan gro och orsaka personliga skador på olika sätt.

För dagbok och skriv ner något varje dag som du tycker berör dig. Skriv ner erfarenheter, känslor och drömmar så kommer du lättare märka om du upprepar mönster i ditt liv som inte är bra för dig och dessutom hjälper dig att hålla kontakt med dina känslor.

Även dina drömmar kan vara en rik källa till information från ditt undermedvetna och från de djupare känslomässiga delarna av dig själv. Ha gärna papper och penna bredvid din säng så du snabbt kan skriva ner och anteckna om du behöver minnas en dröm som annars snabbt kan försvinna i glömska.

Upprepade mönster i drömmar eller repeterande drömmar försöker alltid berätta något om dig själv. Se om du kan lägga det oftast kryptiska pussel som ditt undermedvetna ger dig - det kan vara både roligt och personligt givande.