Dina tankar är en enorm energi resurs

Våra tanke energier och de mönster som bildas av dem är och förblir verktyget som skapar fler insikter om den helande kraften. Det vi sänder ut av tankar och känslor om kärlek det vänder också tillbaka mot oss i ett större perspektiv. Vilket successivt skapar fler framgångar till mer insikter genom att vi förstår att vi inte står utanför denna kraft – utan är naturligt alltid ett med den.

Som sagts tidigare så är det själva bejakandet som öppnar för mer insikter oavsett hur långt vi har kommit i vår förmåga att förstå. Ju mer vi arbetar med denna energi, dessa mönster av tankar och känslor, desto större möjligheter uppenbaras för oss för att vi ska kunna förstå vad som menas.

Den kärleksfulla energin visar sig som vi har tänkt fram den, fast med lite utökat perspektiv för att ge oss chansen till än mer förståelse av utvecklande insikter. Varje sådan ny möjlighet till insikt som återspeglas på oss är ett erbjudande till vår själs fortsatta utveckling.

Med andra ord! När skapelsen speglar våra tankar och känslor så blir det med det vi sänt ut och lite till, bara för att vi ska kunna utvidga våra kunskaper. Vi lever alltså i en värld skapad av våra tankar och känslor som är en del av de erfarenheter vi bär med oss. Och som i sin tur är en del av existensens helhet genom villkorslös kärlek.

Allt hänger samman i ett personligt energi komplex av upplevelser och erfarenheter från tidigare liv och från den inkarnerade illusion som vi lever i just nu.

Vår livsuppgift i den aktuella inkarnationen blir därför alltid att utveckla oss med våra uppsatta själsliga mål, i den praktiska upplevelsen av det vi möter i detta enskilda liv, för att så småningom nå fullkomlighet med existensens källa av villkorslös kärlek.

Existensens källa av kärleksfull och intelligent kraft tar dina tankars och dina känslors form och speglar dem tillbaka på din frekvens. Det vill säga på ett sätt som hjälper dig att förstå hur du kan gå vidare till nya insikter.

Om du till exempel föreställer dig att villkorslös kärlek är och fungerar på ett visst sätt i en viss situation, så blir det på det sättet du får tillbaka föreställningen, men med en utökning av energin som ger dig chansen till att förstå dess varande än mer i det du tänkt och känt. Och på så sätt kan du utveckla nya insikter om dess orsak och verkan. 

Det vill säga att om du ofta riktar dina kärleksfulla tankar mot dig själv eller dina medmänniskor, så reagerar existensens källa av kärlek så att du får tillbaka mer kärleksfull energi än du sänder ut.

All tanke energi som har som mål att göra gott för dig själv och dina medmänniskor utvecklar ljusets kraft!