Dina tankemönster speglas mot dig själv

Dina tankar återkopplade till dina känslor är den enda vägen till din helande kraft! Mönstret av dina tankar speglar din vilja att göra helt både mot dig själv och andra. Din goda vilja, det vill säga kontakten med ditt inre ljus, skapar och öppnar vägen mot källan av existensens ljus. Och det är tanken som levererar den inre bilden som beskriver det som var trasigt – men som nu istället framställs som helt.

Källan av helande kraft rör sig som du tänker! Det vill säga spegelbilden blir exakt så som du tänkt den, både av tankeord och tankebild. Och den helande energin återskapar objektet eller personen i fråga precis som du framställt den eller det. 

Allt vi tänker på manifesteras till den grad av intensitet som vi sänt ut. Hela existensen vi lever i tillsammans är ett resultat av alla individers tanke energier, men upplevs och tolkas enskilt av varje individ. 

Man kan aldrig göra något helt genom att på det minsta sätt bejaka negativa tanke energier. Hela processen bygger på fullständig tillit till den helande kraftens förmåga att förändra till det goda och kärleksfulla av den som förmedlar den helande energin. Allt är och förblir en god och utvecklad föreställnings förmåga som visar att det som var trasigt nu är helt igen.

All helande kraft måste vara helt fri från negativ påverkan från rädslor och andra tankar och känslor som stör den kärleksfulla energin. 

En kärleksfull tanke skapar inledningsvis en viss grad av förbindelse med källan av existensens ljus. Din riktade tanke speglas tillbaka exakt så som du tänkt den både mot dig själv eller någon annan du vill hjälpa.

Frekvensen av det du tänkt riktar sin vibration mot det du anser trasigt och vill göra helt genom en omvandling av den dåliga energin till kärleksfullt ljus. Hur stark denna ljusbild blir och hur mycket helande energi den förmedlar, blir avhängigt din upparbetade förmåga till kontakt med din inre källa av själsligt ljus. 

Varje formad tanke och känsla skapar en spegelbild som blir orsaken till den manifestation som sker av det du tänkt. Och den blir bara starkare och kraftigare ju mer du bekräftar den med ditt hjärtas kärleksfulla vilja.

Dina tankar och känslor är energi! En energiform som varken kan nybildas eller förstöras, utan bara förändras till sin form och som just du vill ha den med din goda och kärleksfulla vilja!

Och denna existensiella livgivande energi har alltid funnits och kommer alltid att finnas och existera i sin grundform så länge det finns liv i existensen. För att fritt kunna användas av oss människor till att skapa det liv vi vill ha med kärlekens energi tillstånd. 

Och därför är det så klart alltid viktigt att tänka på och visualisera positivitet, glädje och kärlek till allt vi möter och upplever under varje dag. Det blir också den viktigaste utgångs punkten för den bas av energi som utvecklar din helande förmåga.

Man kan säga att energin i sitt statiska läge är neutralt, men att det går att forma den på olika sätt genom påverkan från det vi tänker och känner. Och den starkaste kraften ligger just i den energi som bärs upp av våra kärleksfulla tankar och känslor. Det vill säga i den tänkta energin som vill dig själv eller någon annan något gott och kärleksfullt.