Ditt bejakande öppnar dina inre dörrar

Viktigt att tänka på är att vi alla egentligen är väldigt lika varandra, särskilt när det gäller våra förutsättningar att skapa mer kärlek omkring oss. Vi har varken större eller mindre begåvning än någon annan människa  till att utveckla mer insikter om existensens källa av kärlek och dess möjligheter till helande kraft.

Det enda som kan skilja är de olika erfarenheter som vi bär med oss från tidigare liv och kanske hunnit skaffa oss i den aktuella inkarnationen. Men förmågan och kraften att utveckla vårt inre ljus gäller lika för alla människor som lever inom samma illusion.

Detta har du kanske funderat över själv? Varför en del andra människor som du tycker har mindre utbildning, erfarenhet och kunskap om livet – ändå utstrålar en stor empati och kärleksfull upplysning mot andra? Och varför den kunskap och upplysning som tillhandahålls inom varje inkarnerad illusion inte alltid leder till harmoni och balans?

Men det är ju uppenbart att de inte nått hit för att de har en speciell begåvning som du kanske tror att du saknar. Utan de har helt enkelt lärt sig att bejaka sin egen kärleksfulla potential som de använder sig av varje dag, vilket gör att den ständigt ökar i kraft och omfång. 

Och därför både omedvetet och medvetet tillåtit sitt inre och kärleksfulla ljus omfamna de handlingar de gör mot både sig själva och sin omgivning. Det blir deras kärleksfulla och emotionella intelligens som bildar den viktigaste grunden för deras intellektuella tänkande på alla nivåer.

Allt detta leder till slutsatsen att om man är kärleksfull, så beror det inte på att man alltid har denna goda kvalitet med sig i bagaget. Utan att man med sina tankar, sina känslor och sitt praktiska varande bejakar den och finner nya vägar med den för sin personliga utveckling.

Det vill säga medvetet integrerar den i sitt levnadssätt och i sin hållning till allt det man möter i livet! 

Då blir resultatet i varje inkarnation där man enskilt söker efter sitt inre ljus att denna gudomliga energi fullkomligt flödar mot den som bejakar den. Det beror på att detta är varje människas övergripande uppgift i varje inkarnerat liv och när vi fullföljer den, kopplas vi via vårt högre jag in på denna frekvens av kärleksfullt ljus, som på detta sätt bidrar till både vår inkarnerade och existentiella upplysning.

En annan fråga som då vanligen uppstår är om detta är så svårt att det bara är vissa av oss människor som klarar det?

Men självklart är det inte så! Alla människor klarar detta! Vi har alla med oss den här kraften om vi bara bejakar den och accepterar den, eftersom alla människor har sitt ursprung från denna gudomliga kraft. Och det är inte någon energi som bara försvinner för att vi vid olika tillfällen i livet kanske avskiljer oss ifrån den, utan den finns så klart med oss hela tiden för all evighet. 

Och man behöver inte heller någon särskild begåvning för att bejaka den, utan alla klarar detta genom att just våga integrera den i sitt liv. Det är själva bejakandet och den egna viljan att göra det som leder till och öppnar fler dörrar till denna källa av mer kunskap om de grundläggande insikterna om livet.

Visst behövs en viss förmåga att kunna tänka och förstå, men varje människa med normalt förnuft nog att kunna läsa denna bok, kan med säkerhet utveckla sig och blir mer kärleksfull utifrån den kunskap som förmedlas här. 

Men för att bli en mer kärleksfull person kräver det förstås också att man umgås med andra människor och befinner sig där folk håller till. Detta för att man ska kunna ge av sig själv och på så sätt utveckla sin helande förmåga, både teoretiskt och praktiskt. 

Kom ihåg! Om någon annan människa i illusionen kan utveckla sin kärleksfulla och helande förmåga, så kan du det också! Det är den fria viljan som utgör grunden för utvecklandet av kontakten med denna gudomliga kraft! Detta eftersom du redan är gudomlig!