Du är en del av ljuset

Det finns en naturlig väg till nya insikter som visar hur du blir en kärleksbejakande person. Det är själva livet som styr denna process och när du lär dig om den och följer dess principer, så kommer du förstå hur och varför du vill bli och verkligen blir kärleksfull.

Och med denna strävan följer den praktiska erfarenheten som är nödvändig för att du ska få en äkta upplevelse av dessa tillstånd av goda energier!

Att vara i kontakt med denna gudomliga kraft skapar insikt och förståelse och du kan inte undgå att leva därefter, eftersom du bär med dig denna kunskap i allt du möter. Du blir helt enkelt en ljusbärare som lär sig mer och mer ju längre du vandrar på denna väg. Samtidigt som du blir starkt medveten om skillnaden till dess motsats.

Med andra ord! Du inser att ditt inre ljus är förbindelsen med det gudomliga och existensens kärleksfulla kraft!

Vi människor ignorerar ofta det att vi har ett ljus inom oss och får därför aldrig uppleva det som ett stöd i våra inkarnerade liv. Men detta ljus länkas med vår själ som är vår livsenergi och som tar plats i olika kroppar vid de olika inkarnationer vi går ner i. 

Detta ljus är vår förbindelse med existensens ursprung och den kärleksfulla energi som givit liv åt vår själ!

Och det enda vi behöver göra för att mer direkt få uppleva detta är att stanna upp och tänka på detta ljus som finns inom oss. Då öppnar sig så småningom medvetenheten igen om vårt kärleksfulla ursprung, som alltid funnits där men tillfälligt ignorerats i vårt aktuella inkarnerade liv.

Alla människor som lär sig detta får ta del av den helande kraften. Oavsett om de gör det tillfälligt eller mer permanent i sin vardag, så blir resultatet ett eller flera steg mot helande upplysning. Detta är en av existensens grundprinciper som bygger upp livet! 

Det handlar om engagemang och en uttalad vilja att förstå och lära mer. Att skapa en god balans och harmoni mellan hjärta och hjärna helt enkelt! Och att man verkligen tillåter sig att tro att man är en del av ljuset. 

Tro och tillit! Ju mer tro och tillit desto starkare blir ljuset och vi får uppleva det mer intensivt inom oss, det uppstår en klar visshet inom oss att vi är en del av en större kraft som verkligen bryr sig om oss.