Blomessensens Helande Värld

I lager.

2 995 SEK

Blomessensens Helande Värld! En spännande e-kurs på distans och introduktion till blommornas helande energi!

En blomessens är blommans flyktiga energi och den dynamiska livskraft som skiljer den från andra blommor. Och på samma sätt som vi tar till vara safter och oljor från växternas blad, stjälkar och rötter för att framställa örtmediciner som ska förbättra vår kroppsliga hälsa, kan vi använda blommornas mer SUBTILA ENERGI för att öka vårt psykiska, känslomässiga och andliga välbefinnande.

I varje blomma finns den kraft som behövs för att växten ska kunna fortplanta sig. När en växt står i blom uttrycker blomman denna energi genom sin färg och genom en oändlig mångfald av underbara former.

Varje blomma har sin egen speciella verkan som beror på växtens egenart. En blomessens kan ha en lugnande inverkan, vara uppiggande, öka ditt immunförsvar eller bidra till att stärka ditt självförtroende. Behandling med blomessenser är ett naturligt sätt att hjälpa kroppen! De påverkar våra sinnen positivt och detta välbefinnande kan i sin tur sprida sig i kroppen och bidra till en läkeprocess.

Detta är en spännande introduktion och e-kurs på distans i det stora och spännande ämnet blomsterterapi och energimedicin. Här får du lära dig hur du använder blomessenser i homeopatisk beredning för att skapa välmående och förbättra din hälsa.

Kursen är uppdelad i 7 delar som sänds separat till din epost och du läser i din egen takt och sänder in de svarsuppgifter som finns till varje del för rättning. Efter fullgjord kurs erhåller du diplom/intyg på genomgången kurs.

Hur fungerar en blomessens?

Vi har fortfarande mycket kvar att lära när det gäller en liten blommas förmåga att pigga upp oss och balansera våra energier. Forskning har visat att vatten har ett "minne". Det verkar alltså som om vattnet bevarar ett "avtryck" av egenskaperna hos den blomma som legat i det och som om det avtrycket sedan vid behandling kan överföras till oss.

Ett annat viktigt begrepp inom vibrations medicinen är resonans. Om vi placerar ett antal musikinstrument som tex violiner i ett rum och drar en stråke över strängarna på en av dem, så kommer även de andra att stämma in, om än mycket svagt. Den mikroskopiska dosen av blommans avtryck genljuder alltså genom vårt energisystem och genomtränger gradvis vår aura med färg, ljus och till och med ljud.

I årtusenden har det funnits människor som varit övertygade om att varje mänsklig varelse är en mikrokosmisk avbild av makrokosmos, det vill säga att det som skapat blomman påverkar också oss. Blommans energi stärker våra möjligheter och lockar fram våra bästa sidor.

ATT FÖREBYGGA MED BLOMESSENSER

För att kunna behandla och bota en sjukdom vet vi att man måste ta reda på orsaken till den. Inom den kinesiska medicinen har man länge känt till att negativa känslor och tankemönster påverkar vår livsenergi. Biokemisk forskning har visat att kroniska känslor av till exempel ilska eller skam skapar förändringar i den endokrina kemin. Undertryckt ilska kan till exempel på sikt orsaka förhöjt blodtryck. Detta är vad som vanligtvis kallas för stress! Och stress kan präglas in i kroppen på samma sätt som musik präglas på en CD-skiva.

Psykosomatiska sjukdomar är ofta resultatet av biokemiska förändringar som orsakats av alltför starka eller undertryckta känslor. Medan positiva känslor på samma sätt kan ha en positiv och välgörande effekt på immunförsvaret.

Med  andra ord kan vi förhindra många kroppsliga åkommor, både kroniska och akuta, genom att fundera över på vilket sätt våra känslor och attityder kanske försämrar vår motståndskraft mot sjukdomar. Inom den form av terapi som använder sig av blomessenser försöker vi fokusera på att skapa hälsa mer än på att behandla sjukdomar. Man kan säga att blomessenserna blir som en katalysator för medvetenhet om den egna kroppen.

När du läser våra ekurser har du alltid omfattande mailsupport av läraren!

OBEGRÄNSAD MAIL SUPPORT! När du läser  våra e-kurser har du tillgång till obegränsad mail support med läraren!  Allt för att du på bästa sätt ska förstå och tillgodogöra dig  studiematerialet och använda de nya kunskaperna!


Välkommen!