Enkel naturlig terapi

Då Edward Bach 1930 var 43 år gammal gav han upp sin lukrativa privat praktik på Harley Street i London och ägnade de sex sista åren av sitt liv

åt att söka enkla och naturliga behandlings metoder som inte skulle skada eller förändra något hos människan. Bach läkekonst skilde sig från västvärldens 

övriga sofistikerade terapi metoder på tre punkter:

1. Den andliga utgångspunkten för hans uppfattning om hälsa och sjukdom ligger bortom den enskilda individens gränser i ett universellt perspektiv. Det 

här synsättet ledde till en ny sorts diagnostik, som inte längre beaktade de fysiska symtomen, utan istället tog fasta på negativa känslor och själsliga 

störningar på samma sätt som i homeopatin med dess temperaments och karaktärsdiagnostik.

2. Nytt och annorlunda i vår tid är också de enkla, naturliga metoder som Bach använde för att utvinna de helande krafterna ur vilda växter och göra essenser av dem. Hans blomstermedel är läkande och harmoniserande på människan utan risk för överdosering, biverkningar och kontraindikationer.

3. Eftersom blomstermedel sålunda är helt ofarliga i ordets sannaste mening, är de tillgängliga för långt fler människor, än annars brukar vara fallet med alternativa mediciner. Det krävs varken medicinsk eller psykologisk utbildning, utan det som däremot krävs är en god iakttagelse förmåga, klarhet i tanken och framför allt empati och känslighet.

Välkommen att läsa mer om blomessenserna här!