Fem tips som kan förändra din energi frekvens!

ATTRAHERA MER LYCKA! När vi tänker på negativa känslomässiga bindningar mot bakgrund av principen om att attrahera är det viktigt att förstå att det handlar om att vi attraherar det vi sänder ut. Det innebär att våra tankar, känslor och energin av dem påverkar de erfarenheter vi drar till oss i livet.

Om vi har negativa känslomässiga bindningar, det vill säga håller fast vid destruktiva tankemönster och känslor, tenderar vi att attrahera mer av samma negativa energi. Det kan leda till att vi fastnar i en negativ spiral där vi upprepar samma mönster om och om igen.

För att bryta den negativa cykeln och använda principen om att attrahera det vi sänder ut på ett positivt sätt kan vi göra följande:

1. Bli medveten om dina negativa tankemönster och känslomässiga reaktioner. Genom att observera dessa mönster kan du börja identifiera vad som utlöser dem och var de kommer ifrån.

2. Acceptera att du har dessa känslomässiga bindningar och att det är en del av din mänskliga erfarenhet. Att döma dig själv för dina negativa känslor kan förstärka dem ytterligare.

3. När du är medveten om dina negativa bindningar, försök att släppa taget om dem. Detta innebär inte att förneka dem eller ignorera dem, utan snarare att tillåta dem att vara och sedan aktivt släppa greppet om dem.

4. Rikta din uppmärksamhet mot det du faktiskt vill uppleva istället för att fokusera på det negativa. Fokusera på det som ger dig glädje, kärlek och positiv energi.

5. Använd positiva affirmationer för att omvandla negativa tankemönster. Upprepa positiva påståenden om dig själv och din verklighet för att skapa en mer positiv frekvens.

Ett utdrag ur boken LYCKAN KOMMER, LYCKAN STANNAR av Pär Wahlström - LÄS MER HÄR!