Holistisk självhjälp

 ”Sjukdom är varken grymhet eller bestraffning, utan ett korrektiv, ett verktyg som själen tillgriper för att få oss att uppmärksamma våra fel och brister. Deras uppgift är att hindra oss från att göra ännu fler och större felsteg och att föra oss tillbaka till den sanningens och ljusets väg vi aldrig borde lämnat!”

Edward Bach

Den tidlösa giltigheten i de här över åttio år gamla orden av Edward Bach har fått en ny aktualitet i vår tid genom New Age, humanmedicin och holistisk terapisyn. Bach förutspådde starkt intresse för blomstermedlen i framtiden och idag har hans spådomar verkligen besannats, intresset bara ökar och numer i internationell omfattning. Den holistiska synen på hälsa, sjukdom och läkande utgår från en uppfattning om livet som en fulländad enhet, där varje unik del står i total harmoni med helheten. Vi är alla på vår egen, högst personliga resa genom livet och hälsan blir en god kompass som talar om för oss var vi befinner oss. Varje sjukdoms symtom, kroppsligt, andligt eller själsligt har sitt specifika budskap som vi kan lära oss känna igen, godta och dra nytta av. En sann läknings process innebär att vi bejakar det gudomliga, heliga i vårt väsen och litar på våra möjligheter. Bach´s blomster terapi är ett sätt att återställa harmonin i medvetandet. I dessa personlighetens knutpunkter, där livskraften flödar ut i fel fåror eller helt blockerats, återskapar blomstermedlen kontakten till energins urkälla. 

Här kan du läsa mer om våra blomessenser - KLICKA HÄR