Insikter som utvecklar din helande kraft

Att utveckla ditt sinne, din fysiska kropp och din själ och ande - kräver insikter som du endast kan få om du utvecklar din relation till ditt inre ljus och existensens villkorslösa kärlek.

Att tänka, förstå och handla därefter betyder att vi ger av oss själva och visar att vi förstått att vi är ett med denna källa av oändlig kärlek och helande kraft. Och när vi väl har förstått och fått mer insikter måste vi praktisera den nya kunskapen i det dagliga livet. 

Därför att när vi gör det får förståelsen ännu mer energi vilket gör att våra nya insikter blir mer förankrade i oss och vi kan gå vidare till ett ännu större kärleksfullt perspektiv på livet.

Har du tidigare närt idén att det finns en gudomlig kraft som inte vill dig väl eller som strävar efter att straffa dig? Släpp då dessa omgående och gör dig kvitt sådana negativa blockeringar av dåliga energi tillstånd.

Allt som skapats i vår gemensamma värld – även du – har framställts och getts liv av det energi komplex som bildar den viktigaste grunden för existensen, nämligen villkorslös kärlek. Allt i grunden är ljus och kärlek!

Det är bara när vi inkarneras till en ny fysisk personlighet som vi ofta avskiljs från kontakten med vår själ. Och detta är helt normalt men blir också själva utmaningen i varje liv att återfinna denna viktiga kontakt, just för att vi ska lära oss att vi är ett med både vår fysiska kropp och vår resande själ.

I den här boken ska jag inte bara tala om den helande kraften på ett teoretiskt sätt, utan mer praktiskt visa hur man går tillväga för att utveckla sin kontakt med den, därför att syftet med livet är ju att det ska avancera och utvecklas i verkligheten och inte bara fungera som en beskrivning av möjligheten.

Varje människa och själ har rätt till allt som kan göra dennes liv mer kraftfullt, harmoniskt och kärleksfullt. Om du nöjer dig med mindre så går du faktiskt emot hela skapelsens avsikt!

I varje tanke som närs av kärlek skapas en grogrund för livskraften, som bara av sig själv bildar en resonans effekt likt ringarna på vattnet sprider sig. Den kärleksfulla kraften ökar i omfång och blir bara större ju mer vi bejakar den i våra tankar och känslor.

Om vi inte tänker på och känner kärlek så kommer vi inte direkt märka när vi möter den energin. Den utvecklas inte automatiskt utan blir en följd och ett resultat av att vi utvecklar vårt medvetande om den i våra fysiska tankar. Det är det som kommer bilda grund för en utökad förståelse just för att vi ger mer fokus på denna kraft i vårt dagliga liv.

Tanke föder känsla och känsla bygger tanke!