Kärlekens energi bär upp en övergripande intelligens

Vi människor har länge försökt att skapa kärleksfulla miljöer inom ramarna för de regelverk som gäller vid varje tillfälle och tidpunkt i samhället. Vi har många gånger försökt att förändra och forma tillvaron till en bättre värld, men misslyckats på grund av att vi använt oss av fel grundläggande värderingar som inte har sitt ursprung i existensens källa av villkorslös kärlek. 

Och då fungerar det inte helt enkelt! Utan vi måste först skapa nya grunder av villkorslös kärlek genom att vi skapar nya tankar som bygger ny kärleksfull grund av nya insikter.

Det går inte att skapa ett samhälle där det är regelverk på regelverk som styr vad som får göras och inte får göras, för då tappar man snart fotfästet från det som verkligen gäller för ett gott och harmoniskt liv, nämligen insikten om den villkorslösa kärlekens orsak och verkan.

Det är alltid individens ansvar att lära sig förstå innebörden av kärlekens budskap och använda den efter bästa förmåga i varje inkarnation. Ett regelverk kan aldrig ersätta denna grund av insikter för ett bra liv, hur mycket vi än önskar att det skall fungera för alla som vi lever med i denna illusion. 

Utan det som bär upp en kärleksfull utveckling av samhället är i första hand individens förmåga till insikt om denna livgivande energi som utgör själva existensens grundläggande kraft.

När vi bildar tankeformer tar de sig ofta uttryck i redan skapade mönster och förebilder. Och det är ju i och för sig ganska naturligt eftersom vi lever i den verklighet som skapats av kollektivets tidigare och nuvarande samlade energier av tankar och känslor. 

Men detta gamla sätt att tänka på gör som oftast få eller inga ansträngningar till att samverka med och utvecklas med existensens källa av kärlek, eftersom det i hela sitt system låst fast sig vid det traditionella kollektiva tänkandet! 

Utan resulterar mestadels i att det inte tillkommer särskilt nya och utvecklande tanke energier. Och själva livet och dess utveckling i kärlekens energi stagnerar under kollektivets dominans av gamla och övergripande tankemönster.

Vi människor försöker omskapa och förändra redan existerande former av kärleksfullt tänkande, men få av oss har ens övervägt att gå lite längre för att frambringa nya insikter om existensens ovillkorliga energi av kärlek.

Vad den här boken föreslår är att vi snarast borde börja med att förnya vårt sätt att tänka på, det vill säga skapa mer fokus på hur vi frambringar mer kärlek, lycka och harmoni i våra liv.

Och detta genom att helt enkelt skapa ett nytt utgångsläge för våra visioner om livet! Både av det inkarnerade och det själsliga tillståndet och dess samverkan för att uppnå mer helhet med hela grunden för vår existens – nämligen villkorslös kärlek!