Förkylning/influensa

Förkylningar och influensa övervinner vi bäst när behandlingen kan komma igång och starta tidigt. Den vägledning som presenteras nedan kan hjälpa till att finna fram till rätt behandling mot dessa åkommor. Många väljer att köpa hem de vanligaste medlen och ha i sitt husapotek för att så snabbt som möjligt komma igång med behandlingen vid behov.

Så här kan man använda vägledningen i det akuta skedet. Välj den/de rubriker A-G som bäst beskriver dina besvär och plågor. Ta det aktuella medlet i potens D6 eller D30 under varannan timme i upp till sex doser. Upphör med doserna eller inta dem med större mellanrum när symtomen blir bättre. Eller pröva något annat medel om symtomen kvarstår eller ändrar sig.

Viktigt! För att minska symtomen snabbt bör man börja med att inta det/de homeopatiska medel man finner lämpligt så tidigt som möjligt. Och helst redan vid de första tecknen på begynnande förkylning eller influensa.

A. Vid plötsligt utbrott med feber

Som sker efter det att man varit utsatt för kall vind. Samt vid oro, ångest och en stark lust att ändå vistas i friska luften. Och med rinnande näsa. Pröva då det utmärkta medlet Aconitum.

Som sker med rött ansikte och stora pupiller. När varje rörelse också orsakar smärta. När man känner behov av lugn och ro, värme och att vistas i mörker. Dessutom ofta med huvudvärk och täppt näsa. Då rekommenderas medlet Belladonna.

OBS! Medlen Aconitum och Belladonna verkar bäst i kroppen under de två första dygnen. Därefter bör man inta något annat medel om så skulle behövas.

B. Vid successivt utbrott och inte med så hög feber

När man är röd i ansiktet och önskar kalla omslag för att lindra. Dessutom kan näsblödning förekomma. Pröva då medlet Ferrum phos.

C. Infektionen börjar med nysande och klart eller vitaktigt näsutflöde (snor)

Den drabbade känner starkt behov av att äta salt och vill vara ensam och gråta. Tillståndet förvärras i vistelse i kall luft. Ofta förekommer så kallade "förkylningssår" runt näsa och mun. Då kan man pröva medlet Natrium mur.

D. Börjar med en känsla av köld

Besvären börjar med svidande nysningar och grönt näsutflöde. Symtomen blir värre i varma rum, men den drabbade tycker inte om kall luft. Dessutom förekommer starka svettningar som dock inte förbättrar symtomen. Och stark törst trots stor salivmängd i munnen. Lämpligen intar man då Mercurius sol.

E. Börjar i näsan och flyttar sig snabbt till halsen och bröstet

Känner sig irriterad och vill helst vara hemma, ligga still och få vara i fred. Är mycket törstig och känner lust till glass och kalla drycker. Pröva då medlet Bryonia alb.

F. Är frusen och klarar inte att få upp värmen i kroppen

Känner sig orolig och ängslig med lite förvirrande känslor. Kan ej få upp värmen i kroppen, men önskar likväl ha huvudet bart i frisk luft. Med tunn och vattnig utsöndring som svider i näsan och på överläppen. Ofta med täppt näsa. Rekommenderas Arsenicum alb.

Eller känner trötthet i både kropp och själ, med frysningar längs ryggraden. Symtomen börjar långsamt i milt och fuktigt väder. Någon törst förekommer inte hos den drabbade. Pröva medlet Gelsemium.

Eller känner sig mycket överkänslig och irriterad. Vid plötslig infektion som orsakas av kallt och torrt väder. Näsan täppt på natten och rinner på dagen (eller i varma rum). Då intas Nux vomica.

G. Behov av att vistas ute i frisk luft

Med rinnande ögon och näsa. Känner sig varm och törstig. Då bör man inta Allium cepa.

Eller med en karaktär som lätt tar till tårarna och önskar medkänsla. Och som ofta blir bättre av lättare motion. Med ett näsutflöde som är grönaktigt och med nästäppa särskilt på natten och vid vistelse inomhus. Har sällan någon törst. Rekommenderas Pulsatilla.

VID ANLAG / DISPOSITION FÖR UPPREPADE OCH OFTA ÅTERKOMMANDE FÖRKYLNINGAR

Tänk på att den utlösande orsaken är viktig att ta hänsyn till för att finna rätt medel. Som till exempel fuktig kyla, torr kyla eller vilken del av kroppen som först drabbas av olika symtom.

Här följer några vanliga homeopatiska medel och några av deras indikationer som brukar vara till god hjälp vid nedsatt immunförsvar, förkylningar och infektioner.

Allium cepa: Med nysningar. Sämre i rumsvärme. Ofta med ögonretningar. Efter snuvan följer heshet med torr och smärtsam hosta.

Aral racem: Med stark sekretion med hosta då man ligger ner och som oftast uppträder i början av natten.

Bacillinum: Med gul eller gulgrön sekretion (näsutflöde och slem). Den drabbade känner sig mycket orolig.

Barium carb: Snuva med tjockt gult slem. Näsa och överläpp svullna. Smärta i halsen vid sväljning.

Bromum: Som en följd av nerkylning efter svettning. Med tunnflytande skarp snuva. Smärtande strupe. Ingen sekretion. Sämre i varmt rum och av att andas in kall luft.

Calcium carb: Svettas mycket. Rinnande snuva men torr i näsan under natten. Ont i halsen med stickningar.

Dulcamara: Med torr snuva. Dock rikligt med slem utlöst av fuktig kyla.

Calcium phos: Snuvan utlöses av fuktig kyla från fötterna (särskilt vanligt hos lite svagare och veka barn).

Hepar sulf: Heshet med hosta som blir sämre av att tala.

Manganum: Heshet som är sämre på morgonen. Torr hosta och sämre av att tala.

Rumex: Snuva som utlöses av minsta inandning av kall luft eller efter att ha varit kall om halsen. Också sämre av att tala.

BRA ATT ÄTA VID FÖRKYLNINGS INFEKTION

Svarta vinbär, gröna bladgrönsaker, röd paprika och citrusfrukter innehåller mycket C-vitamin. Ett rikligt intag kan eventuellt bidra till att döda bakterier som förekommer vid vissa sjukdomar i andningsorganen.

Vitlök, vattenkrasse och lök har en infektions hämmande verkan och används traditionellt mot besvär i andningsvägarna. Vattenkrasse och lök kan också vara bra mot täppta luftrör. Och vitlök har en naturlig virushämmande effekt.

Grönt te har visat sig ha effekt på influensa virus i laboratorie försök och i Asien används det sedan gammalt mot feber.

Ingefära och chili kan ge viss lindring vid täppta luftvägar och därmed sammanhängande huvudvärk. Genom att stimulera cirkulationen och tunna ut slem, så att kroppen kan göra sig av med det snabbare. Ingefära får inflammationen i slemhinnor att torka ut och hjälper kroppen att bli av med slemmet.

Honung kan verka lindrande vid halsont och hjälpa om man tappat rösten.

Ta väl hand om dig!