Toppmoderna vetenskapliga tester

Efter noga och omsorgsfull skörd och destillation skickas varje tillverknings omgång av essentiella oljor till dōTERRAs toppmoderna laboratorium för testning. För att säkerställa den högsta nivån av kvalitet har dōTERRA tagit fram en testprocess kallad CPTG Certified Pure Tested Grade™. CPTG™ innehåller rigoröst ställda krav och intygar att dōTERRAs oljor inte innehåller utfyllnadsmedel eller skadliga ämnen, utan att de är rena och äkta. För att kontinuerligt kunna erbjuda användare av essentiella oljor en högkvalitativ produkt strävar dōTERRA efter att endast använda de mest moderna och avancerade testmetoderna som finns för essentiella oljor. Genom att samarbeta med expertis inom både forskarvärlden och den akademiska världen samt med industrin har dōTERRA kunnat skapa en modern testprocess som går långt utöver den standard som andra företag inom essentiella oljor använder sig av.

dōTERRAs laboratorium och välrenommerade tredjeparts laboratorier använder följande tester för att säkerställa att enbart oljor med den högsta kvaliteten godkänns för användning:

■ Organoleptisk bedömning: En bedömning av utseende, färg och doft hos varje olja
■ Specifik gravitation: Säkerställer renheten och kvalitén hos varje olja
■ Gaskromatografi/Masspektroskopi (GC/MS): Säkerställer att den kemiska sammansättningen hos varje olja matchar den förväntade kemiska profilen
■ Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR): Analyserar en oljas materialkomposition för att säkerställa att den möter dōTERRAs standard
■ Optisk rotation: Kan hjälpa till att identifiera syntetiska tillsatsämnen som inte syns på andra tester
■ Refraktionsindex: Mäter hur ljus sprider sig genom oljan för att säkerställa att den möter dōTERRAs standarder
■ Föroreningstestning: Oljor testas efter skadliga föroreningar, tungmetaller och potentiellt skadliga mikroorganismer
■ Stabilitetstestning: Hjälper till att säkerställa att en essentiell olja behåller sin renhet och verkningsgrad under hela den avsedda livslängden.

Utöver rigorösa testningsmetoder använder dōTERRA kunskapen och expertisen från en vetenskaplig rådgivningsstyrelse (scientific advisory board) som består av experter inom kemi, mikrobiologi, botanik, vetenskaplig forskning, fysiologi och näringsvetenskap.

Banbrytande medicinsk forskning och samarbeten!

Utöver den vetenskapliga rådgivningsstyrelsen, som hjälper dōTERRA att hålla en ledande position inom testningen av essentiella oljor, arbetar också dōTERRA med att förbättra användningen av essentiella oljor genom nära partnerskap med expertis inom området hälso- och sjukvård. Genom att samverka med världsledande sjukhus, kliniker och universitet ger dōTERRA ständigt användare säkra och effektiva sätt att använda essentiella oljor på, tillsammans med den moderna medicinen. Forskning spelar en betydande roll när det gäller att förse dōTERRAs användare med säkra, effektiva användningssätt för essentiella oljor. dōTERRA samverkar med sjukhus, forskningsuniversitet och andra institutioner inom medicin för att skapa användbar forskning som gör det möjligt för dōTERRA att ge kunderna säkra och kunskapsbaserade metoder om de bästa användningssätten för essentiella oljor. dōTERRA har också en medicinsk rådgivningsstyrelse (medical advisory board) som består av expertis inom medicin som arbetar för att ytterligare utveckla användningen av essentiella oljor inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Essentiella oljor med kvalitet direkt hem till din dörr!

Varje detalj i produktions processen av essentiella oljor är skapad för att uppnå ett mål: Att erbjuda rena, säkra, högkvalitativa oljor till dōTERRAs användare. dōTERRA vet att en överlåtelse till ansvarstagande, verkningsgrad och tillförlitlighet kommer att innebära en produktion av essentiella oljor som verkligen kan påverka och förbättra livet för familjer överallt. Med oljor med hög kvalitet kan du och din familj hitta naturliga lösningar för vardagens problem och njuta av en förbättrad hälsa och välbefinnande; målet för dōTERRAs uppdrag att förbättra människors liv med essentiella oljor.