Vid känslor orsakade av rädsla

Känslor av rädsla kan vara rationella där du till exempel som barn blev biten av en hund och har sedan dess varit rädd för hundar. Eller de kan vara irrationella, det vill säga du vet inte var rädslan kommer ifrån men den finns alltid där som en del av din personlighet. Eller du är rädd för något som du rent logiskt vet att det inte kan skada dig.

Vi är alla rädda för olika saker och just du har kanske aldrig kunnat svara tillfredsställande på varför du är rädd för åska eller mörker. Och något svar kanske vi aldrig får utan någon riktig djuplodning med exempelvis hypnos terapi eller liknande. Så egentligen är det nog mer fruktbärande att fråga sig själv hur rädslan påverkar oss och om den begränsar dig under ditt liv.

Till exempel kan en stark rädsla för "folkmassor" stoppa dig om du reser, eller ska gå och handla eller kanske vill gå på bio. Andra känslor kan understödja rädsla. Till exempel kan en rädsla för höjder eller flygande kopplas till en djupare rädsla för att förlora kontrollen. Liksom många andra rädslor kan orsaka av emotionell stress såsom ångest eller ilska som inte har bearbetats och som gömts undan.

Oftast upplever vi skrämmande och återkommande tankar kopplade till olika fantasier om katastrofer. Vårt undermedvetna kan "spöka" för oss vilket gör det svårt att behålla balansen och se vad våra rädslor grundar sig i. Vi får fysiska symtom som snabbare puls, svettningar, blekhet (färgen försvinner från ansiktet), hjärtklappning och darrningar.

Men kom ihåg att många av våra reaktioner på omständigheter som skapar känslor av rädsla också är helt naturliga, eftersom de är till för att varna oss för faror. De är till för att hålla oss alerta och uppmärksamma på sådant som kan skada oss. Det är när irrationella känslor av rädsla får oss att bli inaktiva i vår vardag som vi behöver söka hjälp. Till exempel om en rädsla blir till en fobi, då bör vi konsultera en skicklig terapeut som kan hjälpa oss med detta.

Bra att göra och tänka på!

* Undvik situationer som väcker upp dina värsta farhågor (som tex titta på ett naturprogram på TV med ormar om du just är rädd för ormar, eller åka på en kryssning om du är livrädd för vatten). Du behöver inte utsätta dig själv för onödig stress! Hamnar du i en situation som gör dig rädd och "svettig", respektera dina känslor och undvik situationen genom att göra ett annat val, i varje fall tills du bearbetat dessa negativa känslor av rädsla och känner att du är stark nog för att möta dem.

* Hamnar du ofrivilligt in i en situation så använd metoden att tala tyst till dig själv, till exempel om du fastnar i en folkmassa och kan känna hur paniken och rädslan stiger:

- använd lugnande ord och fraser och upprepa dem tills du känner dig bättre, som till exempel; "Jag har varit med om det här förut och jag klarar att gå igenom det!"

- påminn dig själv om att detta är (bara) ett uthållighetstest och att det inte kommer fortsätta för evigt, utan allt du behöver göra är att gå igenom det.

- be en bön om styrka och kraft och gå i tanken till din inre plats av lugn och frid och känn hur all rädsla förvinner.

- ta långa och djupa andetag - när vi djupandas tar vi in mer syre som hjälper oss att släppa den uppbyggda spänningen som rädslan givit upphov till - lugn och djup andning som hjälper till att klara situationen bättre.

ATT LÅTA BLI

* Att känna dig pressad att gå på gruppaktiviteter om du vet att det kommer innebära att du kommer vara livrädd för något. Det är du som bestämmer vad som känns och blir bra för dig, inte det eventuella grupptrycket som vill dra med sig alla i samma riktning.

* Att vara arg på dig själv över till synes irrationella rädslor. Det kan helt enkelt vara så att ett trauma i barndomen har skapat känslor av rädsla som ligger i ditt undermedvetna och poppar upp när du möter liknande situationer.