0

DIN HELANDE KRAFT - Steg 1 (introduktionskurs)

I lager.

1 995 SEK

Tänk kärlek - Lär dig ta fram ditt inre ljus och helande kraft!

En djupare kunskap om din existens och ditt varande som ger dig en förståelse och insikt om hur stark och livskraftig du är i ljuset  av din kärlek!

Detta är e-kursen på distans som kan lära dig att gå den väg som din själ och ditt inre ljus önskar att du ska göra i din nuvarande inkarnation! Den är speciell på så sätt att det är du själv som blir din lärare och vägledare och kursens upplägg blir endast den plattform som hjälper dig till upplevelsen av din högsta sanning.

Kursen bygger på boken LJUSKODEN och har som övergripande mål att ge dig de verktyg som du redan har, men som du kanske av olika anledningar ignorerat i detta liv. Den har som högsta mål att hjälpa dig finna din andliga gåva och gudomliga livsuppgift. Studieplanen omfattar 10 delar med dialog och helande sessioner som utvecklar din helande kraft och hjälper dig tillbaka till ditt högre jag och din gudomliga sanning.

Du som deltar i kursen kommer uppleva hur du kopplar upp dig på frekvensen av ditt eget själsliga ljus, som i sin tur återkopplar din energi med skapelsens ljus och dess källa av villkorslös kärlek! Den kärleksfulla energin och det gudomliga ljuset anpassar sig till den själsliga individens förmåga att förstå och expanderar mer och mer för varje gång som denne läser ur boken! Boken LJUSKODEN är gudomligt kodad, vilket innebär att du som läser och tar del av den, får hjälp med att förstå hur du utvecklar din egen kontakt med ditt inre ljus!

Under dina studier har du full support via epost och kan när du så har behov av det kontakta oss på [email protected] Oftast kan vi svara dig samma dag eller någon dag efter, men alltid senast inom fem till sju dagar, beroende på vår aktuella arbetsbelastning och den omfattning av svar som dina frågeställningar kräver.

Till varje del i denna kurs följer arbetsuppgifter som du utför på egen hand genom att du ger dina skriftliga svar på de frågor som ställs och sänder in till oss för en kortare dialog. Den går ut på att stödja dig i din personliga utveckling och ge dig perspektiv och nyanser på de svar du ger på frågorna i kursen. Tanken med detta är att vi ska fungera som ett ”bollplank” för dig och ge dig stöd till insikter som underlättar för din positiva utveckling i ljus och kärlek.

Vi kallar dessa dialoger för helande sessioner eftersom dess syfte är att  ge dig kärleksfulla verktyg som vägleder dig till mer kontakt med ditt eget inre själsliga ljus (ditt högre gudomliga jag).

Som avslutning på kursen ges en personlig healing session just för dig.

OBS! Inga förkunskaper krävs för att delta!

Varmt välkommen att upptäcka din helande kraft!

Kursen bygger på eboken Ljuskoden som du kan läsa mer om på vår avdelning för e-böcker!