Homeopati & Energimedicin Steg 4

I lager.

1 995 kr

Detta är en spännande e-kurs på distans om kopplingen mellan människors kroppsspråk och energimedicinen homeopati!

Kursen är uppdelad i uppbyggande avsnitt som börjar med en allmän introduktion om kroppsspråkets betydelse för vår kommunikation med vår omvärld. Som sedan övergår i mer beskrivande delar om hur man använder detta "icke-verbala" språk för att komma fram till rätt homeopatiskt medel vid en ordination. Ett bra sätt att lära känna sitt eget "icke-verbala" språk eller andras vid terapi.

Vi människor är sociala skapelser som inte kan leva utan varandra. Vår kommunikation med vår omvärld startar så snart vi är i kontakt med varandra - oavsett  om det är genom att använda ett skriftligt eller talat språk. Det "icke-verbala" språket - det vill säga vårt kroppsspråk - är något som vi människor använt oss av sedan tidernas begynnelse.

Och vi vill påstå att kroppsspråket på många sätt blir det sanna språket hos en individ, eftersom det fungerar som en spegelbild av dennes personlighet, både fysiskt, emotionellt och mentalt.

Vår kropp ligger aldrig "stilla och är tyst" - utan blir alltid en medveten del av vår kommunikation. Någon har med rätta sagt; Vi kan kommunicera snabbt med våra verbala ord, men det är mycket svårare att göra det utan våra kroppsliga gester och signaler. Vi pratar med våra röster och talade ord, men också med våra ansiktsuttryck, våra tonfall och hela vår kropp. Varje liten gest, ansiktsuttryck, rörelser av händer, fingrar och ben är ett otvetydligt sätt att förstå och ge stöd för medveten eller omedveten kommunikation.

Spelar ingen större roll vad vi har för trosbekännelse, kultur eller rasskillnad etc. Kroppsspråket används överallt och stiger över dessa begränsningar och skillnader i form av projicering av våra känslor, avsikter, motiv, komfort, obehag, avvisning, depression eller lycka. Vi förstår det skriftliga eller talade språket mer genom kroppsspråket som definitivt berättar för oss vilket stöd detta har hos den som sänder ut det. Och visar mer på den sanna bilden av den person som annars döljs bakom bruket av det talade språket.

I denna kurs lär du dig att tyda och avkoda kroppsspråket genom beskrivningar på hur man observerar och analyserar människors olika kroppssignaler. Denna läsning av hur våra kroppar kommunicerar via det "verbala ordet" och det "icke-verbala  kroppsspråket" - ställt i ljuset av traditionell homeopatisk behandling, kommer ge dig verktyg som visar vägen till rätt energimedicin och  homeopatiska medel.

Men för att kunna ta del av denna kunskap på bästa sätt rekommenderas att först läsa introduktions kursen Homeopati  & Energimedicin Steg 1.