Vårt kroppsspråk och homeopati

  • 2 995 SEK

VÅRT KROPPSSPRÅK OCH HOMEOPATI - Om homeopati och energimedicin kopplat till våra beteenden och vårt kroppsspråk!Varmt välkommen till e-kursen på distans som ko


I lager.
Dela

VÅRT KROPPSSPRÅK OCH HOMEOPATI - Om homeopati och energimedicin kopplat till våra beteenden och vårt kroppsspråk!

Varmt välkommen till e-kursen på distans som kopplar samman det holistiska synsättet mellan det språk vi använder med vår fysiska och psykiska kropp och den komplementära energimedicinen homeopati!

Människors olika kroppsspråk finns hela tiden runt omkring oss. Den primära  vetenskapen om kroppsspråket kallas ofta för ”kinesiologi” och har blivit  populärare än någonsin under senare tid. Detta är förmodligen ett resultat av  en världsomspännande forskning och studier för att utforska dess  användbarhet när det gäller att förstå människors beteendemönster.  

Vetenskapen om vårt kroppsspråk har utvecklats steg för steg och forskningen  sponsras världen över med djuplodande studier som försöker utforska  människors komplexa natur i tillstånd av hälsa, i sjukdom och i våra  uppföranden i våra personliga relationer. Låt oss hoppas att dessa studier i  detta stora ämne kommer resultera i insikten att kroppsspråket på olika sätt  speglar den holistiska tanken att vi är ett med vår kropp, psyke, själ och ande.  

Det är ett fascinerande ämne och en spännande upplevelse att studera den  intelligenta kroppens rörelser och uttryck och analysera det sammanhang som  detta representerar. Och hur viktig roll detta språk utgör i varje människas  kommunikation med omvärlden i tolkningen av hur vi uppfattar både oss själva  och vår omgivning.

KROPPEN EN DYNAMISK KONSTELLATION AV SYMBOLER

Det djupa sinnet och den osynliga själen och anden är fullt levande i våra  kroppar. Man kan säga att en dynamisk själ påverkar den fysiska kroppen och att ett intelligent sinne utför dess handlingar. Själen och anden som redan från början blir en starkt integrerad del av vår kropp, ger sitt första uttryck via kroppens språk, som sedan åtföljs av det verbala språket.

Och själva har vi svårt för att tänka och föreställa oss själva utan vår fysiska kropp. Den blir på många sätt verkligheten i vår existens eftersom ”vårt varande” blir beroende av dess realiteter som tex att äta, sova, hålla oss friska och välmående och helt enkelt ta hand om vår fysiska existens för att kunna överleva. Vår själ, vårt sinne och vår ande blir bunden till vår fysiska existerande kropp, det kan vi inte bortse ifrån.

Våra kroppar är sällan stilla! Våra fötter, händer, ögon och huvuden rör sig hela tiden. Våra uttryck förändras! Vi drar i våra ansikten, gnuggar våra näsor, drar våra händer genom håret och gör alla sorters rörelser – som när de ses isolerat verkar mycket udda. Det som händer är dock ganska naturligt och enkelt – våra kroppar ”pratar”! Vi kan vakta våra tungor och kontrollera våra ord, men inte våra kroppars omedvetna och medvetna gester och rörelser – det blir betydligt svårare.

KROPPSSPRÅKET OCH VÅRA KÄNSLOR

Känslor är grundläggande för oss människor. Att vara känslomässig är en del av att helt enkelt vara mänsklig. En människa har ett rikt förråd av känslomässiga signaler som visar hur hon/han känner inför sig själv och andra människor. Inom detta stora omfång av känslor är signalerna vanligtvis oavsiktliga, ofrivilliga och omedvetna.

Kroppsspråk och känslor är nästan oskiljaktiga eftersom kroppsrörelse är centralt för känslomässig uttrycks förmåga. Intensiteten av känslor laddar den icke-verbala hjärnan för att diktera sina kommandon och kroppen följer lydigt dessa kommandon och presenterar sin ”koreografi” i olika situationer och händelser. Med andra ord pekar kroppen dit känslorna vill gå!

På grund av livets ständiga och återkommande situationer av stress så har den moderna människan fallit offer för en ström av överbelastande stress, både fysiskt och mentalt, för att kunna anpassa sig till vardagens ständiga krav.

Kursen kostar SEK 2995.- och studieplanen omfattar på deltid ca 3-6 månader beroende på hur snabbt du väljer att läsa den. Under studietiden kan du närhelst du har behov av det maila oss med ev frågor som dyker upp och du får svar samma dag eller senast dagen därpå (lite beroende på hur vår arbetssituation ser ut). Kursen är uppdelad på 5 kompendium med ingående beskrivningar av behandlingar med frågeställningar och svarsuppgifter som insändes för rättning via email. Efter avslutad kurs erhålles intyg/diplom.

Kursstart gäller från den dag du betalt kursavgiften och du har max 12 månader på dig att slutföra den. Allt material sänds till dig digitalt. Kurs anmälan är bindande. Delbetalning sker månadsvis med start räknat från datumet för din första betalning.

Varmt välkommen att ta del av denna spännande kurs som kan förändra ditt och andras liv till mer hälsa och välmående!

OBS! För att du ska kunna tillgodogöra dig denna ekurs på bästa sätt bör du ha förkunskaper motsvarande vår grundkurs Steg 1 av Homeopati & Energimedicin!