Dina känslor räknas och är din styrka

Utveckla en förståelse för hur människor och händelser påverkar dig känslomässigt! Om det är svårt för dig på grund av din nuvarande personliga inställning och av det skälet att du har svårt att tala om dina känslor med andra, överväg då att gå med i någon "självhjälpsgrupp" där du kan träna din färdighet i detta!

Dina känslor behöver lyssnas på och tas på allvar oavsett situation och hur starka eller till synes "olämpliga" du tycker att de är. Det är din medvetenhet om dem som gör att du kan lindra och förändra dem. Så var ärlig mot dig själv och gå till djupet av dina känslor och försök belysa vad som är orsaken till dem.

Om du har lite svårt att veta vad du känner? Ta dig tid att få vara med dig själv i lugn och ro och låt dina känslor komma till ytan. Ofta håller vi våra djupare känslor dolda medan vi sköter våra vardagliga sysslor och tar beslut som inte blir förankrade i vårt innersta JAG - där våra äkta känslor finns.

Tillåt dig att dagdrömma och låt bilder, tankar och känslor komma in i ditt sinne utan att censurera dem. Det kan hjälpa dig att förstå vad det är du går igenom!

När du känner och vet att du befinner dig under känslomässig stress, låtsas då inte som att ingenting händer genom att ignorera eller "svälja" känslor eller signaler från din kropp - eller hoppas att de kommer försvinna. Efter ett tag kan de verka försvinna men de sjunker bara ner i ditt undermedvetna, där de kommer ligga på lur till nästa gång du hamnar i en liknande situation.

Var snäll och omtänksam mot dig själv! Både i dina tankar och känslor och var medkännande mot dig själv om den känslomässiga stressen varit särskilt smärtsam för dig. Precis som du säkert skulle vara mot en god vän som blivit djupt sårad och mår dåligt. Att vara hård mot dig själv kommer bara lägga sten på börda och göra helandet svårare.

Många människor anstränger sig verkligen för att sluta med att upprepa "hårda ord och tankar" mot sig själva. ord och tankar som de ofta burit med sig sedan de var barn och som inpräntats i deras medvetande från vuxen världen eller genom mobbning från jämnåriga skolelever under längre tid. Ett bra sätt är att fråga sig själv om du skulle välja att säga dessa ord till andra - vilket nog de flesta av oss skulle vägra. Men ändå väljer vi att säga dem till oss själva och ständigt upprepa dem när vi möter liknande situationer?! Varför har vi en benägenhet att vara så hårda mot oss själva?

Självklart bär vi med oss många så kallade budskap som vi växte upp med avseende hur vi ska ställa oss till det här med känslor. Som till exempel åsikter som de här; "Flickor ska vara duktiga och bör lyssna till andra, de ska inte bli arga och inte uppträda högljutt" eller "Pojkar ska inte gråta, de får inte vara mjuka eller svaga och de bör vara påstridiga, modiga och starka".

Många barn uppfostras att ta till sig en "form" som skapats av andra. Och sedan fortsätter de att spela samma spel som vuxna som stämmer med de förväntade normer de fått lära sig - snarare än att utveckla sin egen känslomässiga mognad. De kritiska budskap som vi bär med oss från vår barndom blir ofta roten till många av de svårigheter vi får i att hantera känslomässig stress när vi blivit vuxna. Och kan också vara orsaken till många missförstånd i våra relationer som på så sätt utvecklas till rena konflikter. Dessa människor bär ofta med sig nyckelorden "borde, bör och måste" som en röd tråd i deras liv.

Tänk på att dina känslor ger dig feedback på hur händelser och andra människor påverkar dig, de kommer att hjälpa dig att förstå om du är stressad och hur detta visar sig!

Att acceptera dina egna känslor kommer hjälpa dig att acceptera andras och du kommer sluta med att vilja förändra dem, eftersom det skapar onödig stress att försöka förändra omständigheter som ligger utanför din kontroll. Andras beteenden passar särskilt in i detta påstående! Du kan bara ändra ditt eget beteende och när du gör det kommer du bli förvånad över hur andra i din närhet också många gånger förändras i samma riktning som svar.

Hur vi hanterar emotionell stress och då i synnerhet känslomässiga trauman blir betydande i fråga om dess inverkan på vår hälsa - än själva traumat själv!

Många människor har lärt sig att dölja sina verkliga känslor för att skydda andra och sig själva från smärta. Denna dämpning får djupgående effekter och fångar människor i en oändlig tillvaro av negationer och isolering som kan vara svår att bryta!