Flera faktorer indikerar tillsammans för rätt medel

Inom homeopatin hänförs människor till olika konstitutioner. Förutom att observera sjukdoms symtomen granskas personens ev rädslor, kostpreferenser och reaktioner på allmänna faktorer som tex väder förhållanden m.m. Hänsyn tas också till fysiska drag och svaga kroppsdelar, karaktärsdrag och flera andra faktorer - och utifrån det väljs det medel som mest stämmer överens med personens konstitution.

Allmänna faktorer: Påverkan från vädret, årstiden, temperaturen och tiden på dygnet som kan förvärra eller förbättra det fysiska och psykiska tillståndet.

Kostpreferenser: En del människor är tex alltid sugna på sötsaker, medan andra inte tycker om dem alls. Vad man tycker om och inte tycker om att äta är ett inslag i bedömningen av konstitutionen.

Rädslor: Något som påverkar vår hälsa mer än vad vi kanske tror, så innan något medel ordineras, tar homeopaten reda på vad personen är rädd för - både konkret som tex insekter och ormar m.m - och abstrakt - som tex döden, misslyckanden och sinnessjukdom etc.

Personlighet och temperament: En del människor är optimistiska och gladlynta av naturen medan andra är negativa och lättretliga, så homeopatin kategoriserar människor efter deras psykiska karaktärsdrag.

KONSTITUTIONS BASERAD BEHANDLING

Inom homeopatin betraktas sjukdoms symtom som ett försök av kroppen att rätta till eller eliminera en obalans i kroppsenergin eller livskraften. När en homeopat studerar ett sjukdoms fall är det ganska vanligt att denne finner att det finns mer än ett homeopatiskt medel att behandla symtomen med. När homeopaten känner till personens konstitution blir det lättare att välja det lämpligaste medlet.

När det gäller akuta, självbegränsande åkommor som tex förkylning eller matsmältnings  besvär, fungerar homeopatiska medel oftast snabbt och effektivt och valet av medel är relativt lätt och inte beroende av konstitutionen. Däremot kroniska sjukdomar som tex artrit och andra återkommande, långvariga och degenererande tillstånd är däremot svårare att behandla. Valet av medel beror då mer på vilken konstitution personen anses tillhöra.

Homeopatin studerar hela personen för att upptäcka den obalans som har gett upphov till besvären. Detta är särskilt viktigt vid kroniska sjukdomar där konstitutions baserad terapi bidrar till att finna besvärens underliggande orsaks faktorer. När en homeopat ordinerar homeopatiskt medel på grundval av personens konstitution blir resultatet ofta att behandlingen fungerar mer effektivt och på en djupare nivå.

EXEMPEL PÅ EN SJUKDOMS HISTORIA

Lena, 38 år, har nyligen drabbats av ledgångsreumatism och konsulterar en homeopat. Liksom inom den konventionella vården noteras den fysiska diagnosen med dess indikationer, men homeopaten ställer dessutom frågor om vilken mat hon tycker bäst om, hur hon påverkas av allmänna faktorer som tex vädret etc - och försöker ta reda på mer om vad som ger upphov till stressen (både inre och yttre).

Homeopaten får därigenom veta att Lena´s mamma avled ungefär 18 månader innan hon drabbades av reumatismen. Då Lena talar om sin mor får hon tårar i ögonen, vilket hon tycker är mycket genant. Förutom sorgen efter moderns död känner Lena stor skuld på grund av ett gräl hon hade med modern strax före hennes död. Känslor som hon har undertryckt (gömt undan) och fortsatt som om inget hänt.

Homeopaten upptäcker även att Lena känner sug efter choklad och salt och använder det senare flitigt i matlagningen. Hon tycker inte om fet mat, tycker det känns jobbigt när det är för hett ute och njuter av att vara vid havet.

Inom homeopatisk terapi är Lena´s känslomässiga status oerhört viktig för att ledgångsreumatismen ska kunna lindra och/eller botas. Genom att Lena har undertryckt (dämpat och gömt undan) sin sorg och har skuldkänslor, är det troligt att hennes livskraft råkat i obalans och försvagat immunsystemet. Ledgångsreumatismen är ett försök av hennes kropp att komma tillrätta med denna obalans.

Trots att Lena´s  kostpreferenser och reaktion på vädret har blivit oförändrade sedan moderns död, är de viktiga när hennes konstitution ska bestämmas. Efter genomgång av tillgänglig information kommer homeopaten fram till att medlet Natrium mur är det medel som stämmer bäst överens med Lena´s känslomässiga och fysiska läggning och hon ordineras detta medel. Efter en månad träffar hon homeopaten igen och berättar att behandligen har gett resultat. Sorgeprocessen har underlättats och hon har också blivit fri från mycket av sina skuldkänslor och därigenom har ledvärken avtagit och sjukdoms förloppet bromsats upp.

För dig som vill veta mer om denna fantastiska terapiform pröva vår e-kurs på distans!