Känslor vid mottagande av kritik

Konstruktiv kritik, taktfullt och eftertänksamt presenterad kan hjälpa oss att växa genom att göra oss medvetna om den effekt som vi har på andra, eller genom att uppmuntra oss att granska våra beteenden och göra nödvändiga förändringar. En hård och negativ kritik kan däremot urholka en persons självförtroende och skapa dåliga känslor hos denne som i förlängningen kan göra att fysiska symtom utvecklas.

Vissa människor letar fel hos andra för att på så sätt kontrollera dem i den felaktiga tron att de kan ändra en annan person. Barn kan vara särskilt sårbara för kritik eftersom det sår frön som kan begränsa en god självkänsla när de växer upp. En orimlig, hård och/eller upprepad kritik kan urholka ett barns självkänsla och få dem att känna att de är helt värdelösa, något som ofta följer med upp i vuxenvärlden.

Vissa människor är mer motståndskraftiga mot kritik på grund av att de just har en stark självkänsla. Andra tar det personligt antingen för att de är känsliga eller för att de har kritiserats mycket i det förflutna!  

Att leverera kritik, oavsett om den är välmenande eller ovänlig, kan utlösa ångest och få oss att känna oss små, sårade, arga, gråtmilda och trotsiga etc. Och skapa mycket negativa känslor hos mottagaren.

Bra att göra och tänka på!

* Lär dig att utvärdera den kritik du får så att du kan ta konstruktiv kritik och utelämna den andra.

* Utveckla strategier för att kunna hantera den så den inte gör dig sjuk. Att prata med någon vän är en bra början så att du inte låter dessa negativa känslor byggas upp inom dig.

* Skydda dig mot ovänlig kritik genom att ignorera den.

* Lyssna till din "magkänsla" om den säger att denna kritik är orimlig och riktad mot dig för att skada.

* Påminn dig själv om att du förtjänar att behandlas med respekt och att hur befogad en kritik än kan vara, så ska den levereras på ett sätt som inte skadar dig.

ATT LÅTA BLI

* Att ta dig bort från en situation där du kritiseras och har en känsla av att den inte stämmer. Utan stå upp för dina egna känslor att detta är rätt för dig och överensstämmer med din sanning.

Välkommen att läsa mer om vad blomessenser kan hjälpa dig med för att stärka dig mentalt och andligt och ge dig mer självkänsla och självförtroende - KLICKA HÄR!