Känslor vid förödmjukelse och kränkning

Förnedring är en allvarligare typ av stress än förlägenhet och handlar om känslor där vi exponeras på ett sätt som ska visa hur dåliga vi är. Många olika situationer vi möter i livet kan leda till att vi känner oss förödmjukade och utlämnade till att framstå som mindre värda än andra.

Känslor av förnedring är starka och upplevs ofta tillsammans med andra känslor som till exempel; skammen av att ha fuskat på något vis och detta framförs offentligt som ett misslyckande; förnedringen av att vara ratad till förmån för en mer "attraktiv" person kan skapa känslor av förlust, svartsjuka eller svek.

Förnedring kan vara en stark emotionell stress reaktion som till exempel när någon utsätts för sexuella övergrepp, vilket kan bygga känslor av "orenhet" hos den som blir utsatt och som kan vara besvärligt att komma tillrätta med.

Bra att göra och tänka på!

* Försök att skilja träden från skogen! Vad hände egentligen? Hur påverkade det dig? Hur var du ansvarig? Hur var andra ansvariga?

* Fråga dig själv om denna erfarenhet påminner dig om andra liknande händelser i ditt liv som du kanske sopat under mattan? Händelser som undertrycks av dessa nya erfarenheter och som gör att du känner dig dubbelt (eller tredubbelt) så dålig?

* Hitta ett sätt att beskriva och komma tillrätta med vad som hände så du kan sluta att skylla på dig själv eller andra. Du kan inte göra det ogjort, men du kan se till att du inte påverkas negativt av detta i ditt framtida liv.

* Hitta något sätt att se på det som hände med olika perspektiv. det kan ofta kännas som en omöjlig uppgift och vara svårt, men det kommer hjälpa till att eliminera de negativa tankar och känslor som får dig att må dåligt.

* Vidta lämpliga åtgärder för att skydda dig mot känslor som i förlängningen kan dra ner dig i nedstämdhet och depression.