Känslor vid misslyckande

Att misslyckas är alltid stressigt och särskilt om det föregåtts av en period av förväntan och hoppfullhet - eller av ångest och hårt arbete. Vi blir mer mottagliga för att känna oss misslyckade om våra externa mål blir "ledstjärnan" i våra liv. Efter att exempelvis ha "lagt alla ägg i samma korg" som gör att om vi misslyckas och hela vår värld rasar - ja då kan detta bli och vara förödande!

I en verksamhet som kanske går i konkurs och vi förlorar hela vår försörjning blir stressen enorm. En situation som kan omfatta förlust av sitt hem, sin position i samhället, pengar och ägodelar - och inte minst relationer som kan falla sönder under påfrestningen. En stress som grundar sig i att vi måste börja om från början och kanske även bygga upp både självkänsla och självförtroende igen.

Eller att inte klara en viktig tenta kan resultera i starka känslor av misslyckande, speciellt om förväntningarna varit höga och i synnerhet om den berörda personen planerat hela sitt liv efter tentan.

Att förlora ett rättsfall är stressande särskilt om man varit helt inställd på att vinna, antingen känslomässigt eller ekonomiskt eller båda delarna.

Vanliga känslomässiga reaktioner på misslyckande är ett chock tillstånd som skapar behov av att skylla på någon för vad som hänt. En del skyller på andra människor, deras make eller maka, regeringen, en företagspartner, ja till och med Gud! De kan känna sig förödmjukade, förråda och arga. En genomgripande känsla av maktlöshet och en förlust av självförtroende är vanligt. Liksom en förtvivlan och en önskan om att ge upp. Det är då stressen lätt kan övergå till nedstämdhet och depression.

Bra att göra och tänka på!

* Använd varje misslyckande till att ärligt ompröva dina mål, drömmar och ambitioner. Ett misslyckanden kan ofta visa vägen till något nytt och mycket bättre!

* Hitta din inre styrka och frid genom att meditera, be en bön, tyst och stilla reflektion eller genom att skriva dagbok.

ATT LÅTA BLI

* Att glömma bort att bakom varje framgångsrik person finns många "misslyckanden". Det är vår förmåga att "studsa" tillbaka och försöka igen som gör oss starka och gör att vi finner nya vägar till att lyckas.

HOMEOPATISKA ENERGIMEDEL

Följande tips och åtgärder kan ta "udden" av dina negativa känslor av misslyckande och ge ny positiv energi, men tänk på att har problemen funnits ett tag är det bra att även ta stöd av en kunnig terapeut.

Argentum nitr: Känner sig misslyckad med ett konstant tillstånd av ångest. Rädd för att påbörja ett nytt projekt eftersom de tror att det kommer gå illa igen. Energin försvinner efter ett tag och de kan inte hålla ut någon längre tid.

Aurum met: Misslyckande med en "mörk" förtvivlan, vanligen efter en konkurs och/eller där det är pengar inblandade.

Nux vomica: Misslyckande med känslor av förnedring. Använder sig av alkohol för att döva smärtan. Blir lätt irriterad, bränner ut sig och förlorar all ambition.

Silicea: Misslyckande med känslor av otillräcklighet. Kan inte komma igång igen, är rädd för att börja något nytt eftersom de tror att de misslyckas igen.

Veratrum alb: Misslyckande med förlust av pengar och/eller position. Känner sig arg och förödmjukad enär de förlorat sin position och allt som kom och gick med den.

LÄMPLIG BLOMESSENS

Larch /lärkträdet): Är stärkande för självförtroende och skapar insikt i den egna förmågan till framgång och ger bättre självaktning.