Psykiska och mentala påfrestningar i allmänhet

Hjärnan kan jämföras med en muskel som behöver motion för att hållas i form. Men det är möjligt att också överbelasta den genom att arbeta för hårt och för länge utan tillräckligt med vila!

Typiska mentala påfrestningar är ofta att man till exempel studerat intensivt inför en examen, eller haft en tung period på jobbet med många arbetstimmar, eller förberett sig för undervisning eller föreläsning och satt en för tajt "deadline", eller när man behöver ta många viktiga beslut inom en kort tidsperiod, eller snabbt behöver lära sig ny information och så vidare.

Vissa personer kan säga efter en period av mycket arbete; "Min hjärna känns trött och sliten" eller "Jag kan inte tänka längre så jag kan inte ta något beslut". I vår tid har detta tänkande, allt vi behöver hålla i minnet, allt beslutsfattande, allt vi behöver läsa in och prata om - blivit allt för mycket för de flesta av oss. Vi höjer hela tiden "ribban" för vad det är som vi tycker är viktigt för oss! Många gånger skulle vi bara behöva sätta oss ner i lugn och ro och stirra på en "vit vägg" tills vår hjärna återhämtat sig.

Våra mentala processer existerar inte för sig och i ett vakuum, utan de har en relation med våra känslor (som skiljer sig från person till person). Vissa människor styrs mer av sina "hjärtan" och reagerar starkt med sina känslor i många situationer, medan andra styrs mer av sina "huvuden" och agerar mer rationellt i liknande situationer. Rationella personer tenderar att kunna tolerera mer mentala påfrestningar än de som är mer emotionella och kan av den anledningen i långa loppet ha lättare för att komma ur balans utan att de vet om det. Detta eftersom de inte är i kontakt med sina känslor och kan ta emot signalerna om att de är psykiskt stressade.

Bra att göra och tänka på!

* Ta din mentala stress på fullt allvar! En kombination av uppbyggda mentala och emotionella stressfaktorer kan leda till ohälsa och att man slutligen "bränner" ut sig.

* Börja snarast balansera ut den mentala stressen i ditt liv för att kunna ladda dina batterier, som till exempel; gå hem i tid från jobbet, ta inte jobbet med dig hem, se till att få extra sömn, gör något som får dig skratta, motionera din fysiska kropp etc. Och fortsätt med det tills du känner att din mentala energi har återvänt.

* Balansera dig själv! Detta är en färdighet som man lär sig mot bakgrund av att vi alla har olika förutsättningar. En del av oss är naturligt långsammare än andra och det är viktigt att få arbeta i sin egen takt, det kommer hålla dig friskare än om du hela tiden strävar efter att försöka matcha någon annan som är snabbare. Att respektera sin egen förmåga och känna att man är i balans är hur viktigt som helst! Fungerar det inte på ditt arbete så byt jobb till något som passar dig bättre om du behöver det.

* Ge dig själv utrymme till att bara vara i vardagen! Ge ditt sinne, din tänkande hjärna en återkommande vila, som till exempel att bara sitta och titta ut genom fönstret eller på en vacker blomma på bordet framför dig, helt utan aktivt tänkande och krav på rationellt varande. Låt ditt sinne flöda fritt och tillåt tankarna komma och gå utan att göra notis om dem.

* Ta lite daglig mental semester! Blunda och föreställa dig att du vilar på en plats som ger dig fullständig ro och harmoni. Låt din kropp slappna av och andas djupt! Låt dina tankar passera genom ditt sinne tills det inte några tankar kvar, utan bara titta på dem med ditt inre öga utan att reagera på dem och bara sitt där på din lilla plats av frid. Du kommer bli förvånad över hur pigg du känner dig mentalt efter detta!

* Var realistisk om vad du kan och inte kan göra! När vi håller oss inom våra gränser så håller vi också stressen på en acceptabel nivå.

* Tänk efter noga innan du tar på dig något som din tid knappt räcker till för! Ju mer du gör det desto mer kommer andra att be dig om mer och det kan eskalera till allt för mycket och bli stressigt. Du är den enda personen som verkligen vet var dina gränser går och det är inte upp till andra att bestämma det.

* Delegera! Det kan ibland vara besvärligt på kort sikt men kommer vara värt det på längre sikt.

* Sätt upp hanterbara mål! Särskilt om du studerar för en examen eller har en till synes besvärlig uppgift på jobbet. Gör det steg för steg och gratulera dig själv efter varje utförd uppgift och delmål på vägen. Belöna dig själv med att ta paus som balanserar ut psykisk stress och hjälper dig att komma tillbaka till din uppgift utvilad och entusiastisk.

MEN LÅT BLI! Att tro att du är "övermänsklig" och klarar alla omöjliga arbetsbelastningar! Alla har vi en gräns och när vi går över den kommer det bli svårare att bygga upp sig själv och komma tillbaka igen.